Menu Close

Act Non-Formal vol.2

One of the best projects I’ve ever been to happened just a few days ago in Osteholz-Scharmbeck (a village close to Bremen in Germany). The aim of this training course was to broaden our horizons in terms of drama in non-formal education and to show us the ways to lead a workshop or a whole project on our own. I can claim that they succeeded.  
Since the very first day were the trainers – Maria & Mohammed friends-like to us. The everyday schedule included 6 hours of activities, which were perfectly organized and had very smooth and natural progress. We were focusing on Theatre of oppressed and we took it from different perspectives. Dealing with games that revealed our creativity, we went through expressing ourselves in “image-making theatre, in improvisation, in creating small scenes, and in Forum theatre. On the 5th day, we had the activity called The Arrival, which is definitely worth googling and I recommend it to everyone since this activity took us all by heart.  

I have never thought of myself to be as creative as I showed up to be. This training course definitely helped me to learn a lot about my strengths and my abilities. I got to know many amazing, interesting, and funny people, who I hope to stay in touch with and to meet again. It also encouraged me to create something by myself, so that I have started thinking about writing my own Erasmus+ project and I have already stated the date for my workshop that will be completely inspired by this course.  

One of the best things was actually the fact, that it wasn’t a theatre as one imagines, but it was just a natural behavior by which could every one of us shows his thoughts and oppressions on a stage. What surprised me is that this kind of theatre has such wide use, that it can be applied to any topic e.g. on the environment. 

 

To sum up my feelings after this experience, I highly recommend attending training courses and also drama-related projects - one learns there a lot about himself. I enjoyed also the food and the accommodation since we were “isolated” in the house of the hosting organization. I think it made it feel very intimate and easy to be in the moment, for what I’m very grateful. Natur Kultur is the organization, where to apply when you want to experience an impactful project.I was there thanks to Youthfully Yours and also thanks to them my time on the project went without any difficulties! I surely recommend it. 

Hits: 87

Act Non-Formal vol. 2
(Mobilita pracovníkov s mládežou)

bremen

/26.3 - 3.4.2018/ Brémy/ Nemecko

Čo je nové v neformálnom vzdelávaní NFE?

Organizátor projektu: Natur Kultur
Mobilita pracovníkov s mládežou sa uskutoční v termíne od 26. marca do 3. apríla 2018 v meste Brémy (Nemecko).
Témy projektu: Inovatívne metódy a nástroje v Neformálnom vzdelávaní - NFE. Využitie drámy, kreatívneho písania, "theatre of the oppressed" a "Improv theatre".
Pracovný jazyk: Anglický.
Počas projektu budú používané a rozvíjané metódy neformálneho vzdelávania za účelom získania nových praktických zručností a skúseností potrebných pre podporu inklúzie mládeže s nedostatkom príležitostí.
Ciele projektu: Poskytnúť nové inovatívne metódy pre mládežnícke organizácie, ktoré pomôžu pracovníkom s mládežou v ich dennodennej činnosti v miestnych komunitách, najmä ak pracujú s mladými ľuďmi z tzv. marginalizovaných skupín - s obmedzenými príležitosťami. Podporiť kultúrnu rozmanitosť, porozumenie a uplatňovanie spoločných európskych hodnôt, ako je tolerancia a rešpektovanie ľudských práv.  
Zúčastnené krajiny:  Fínsko, Macedónsko, Maďarsko, Slovensko, Cyprus, Španielsko, Nemecko, Lotyšsko
Počet účastníkov: 38

Snímka

Kto je ideálny účastník projektu?
mládežnícky vedúci, pracovník s mládežou, sociálny pracovník, osoba reprezentujúca určitú mládežnícku skupinu,
  + osoba pripravujúca sa na niektorú z uvedených pozícií,
  + osoba so záujmom pôsobiť v budúcnosti na jednej z uvedených pozícií,
- osoba pracujúca s problematikou migrácie a utečenectva, prípadne osoba aktívne sa zaujímajúca o uvedenú problematiku alebo pochádzajúca z marginalizovanej skupiny ,
plnoletá osoba (horná veková hranica nie je určená),
- osoba schopná aktívne komunikovať v Anglickom jazyku (požaduje sa stredne pokročilá znalosť jazyka na úrovni B1 – B2)                                                                                                                            
Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 4 - tich účastníkov.
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho ciele.  Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural night".

bremen2

Dôležité info:
Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel programu Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu. 
Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 275 Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať / odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.
Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Nemecku.  Na žiadosť zabezpečí účastníkovi sprostredkovanie cestovného postenia vysielajúca organizácia.
Čo si so sebou zobrať? Osušku, kartičku poistenia - EPZP, pršiplášť, prezuvky, teplé oblečenie, skúsenosti s prácou s mladými, vlastné nápady
 
Ako sa prihlásiť?
Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) + motiváciu prečo práve ty by si mál ísť na tento projekt na info@youthfullyyours.sk
Projekt je finančne podporený programom Erasmus +
ErasmusPlusO

Hits: 7