Menu Zavrieť

Let's cook our heritage
(Mládežnícka výmena)

Spoznaj kultúrne dedičstvo Európy skrz gastronómiu!

/1. 9. - 7. 9. 2021/ Losar De la Vera/ Španielsko

Organizátor projektu: Cooperation Network of the European Routes of Emperor Charles V

Mládežnícka výmena sa uskutoční v termíne od 1. septembra do 7. septembra 2021 v meste Losar de La Vera, v Španielsku.

La Vera Shire je miesto so silným odkazom súvisiacim s dedičstvom, históriou a gastronómiou.

Z týchto dôvodov sa profesionáli v oblasti mládeže zúčastnia počas 10 dní neformálneho vzdelávania na školiacom kurze, kde sa dozvedia o gastronomickej tradícii a kultúrnom dedičstve tejto kuchyne.

Vedomosti, ktoré účastníci dostanú, im navyše umožnia rozvíjať ďalšie zručnosti, ako sú podnikanie, tvorivosť, riešenie problémov, empatia a tolerancia.

 

CIELE PROJEKTU:

Rozvoj- osobný a profesionálny rast pracovníkov v oblasti mládeže vo vzťahu k tradičnej a profesionálnej gastronómii

Ocenenie- ocenenie kultúry, dedičstva a odkazov, ktoré Európa vlastní vďaka svojej kultúrnej gastronómii.

Podpora- podpora multikulturalizmu, vedomostí a úcty k rôznym európskym tradíciám a kultúram

Povzbudenie- Podpora podnikania a hospodárskych príležitostí prostredníctvom kultúry a dedičstva.

Motivácia- Motivovať pracovníkov s mládežou a mládež k aktívnej účasti na kultúrnych podujatiach a príležitostiach.

Propagácia- Podpora udržateľnejšieho cestovného ruchu prostredníctvom kultúry a gastronómie.

Pracovný jazyk: Anglický.

Zúčastnené krajiny: Slovensko, Španielsko, Taliansko, Lotyšsko, Bulharsko a Cyprus

Počet účastníkov: 18

Kto je ideálny účastník projektu?

  • Mladý človek so záujmom o tému projektu, 
  • osoba vo veku nad 18 rokov

Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 3 mladých ľudí.
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho ciele. Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural evening".

Dôležité info:

Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu.

Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 360 €.
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať/odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.

Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Rumunsku.  

Ako sa prihlásiť?

Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) + motiváciu o tom, prečo by si práve TY mal/a ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.sk

INFOPACK nájdeš TU!!!

Deadline na prihlásenie: 27.7.2021

Projekt je finančne podporený programom Erasmus+.
ErasmusPlusO

Hits: 497