Menu Zavrieť

Social media to Activate Youth and Communities 2.0

 

BELCHATOW POLAND - MAY 02 2013: Modern white keyboard with colored social network buttons.

/26.10 - 3.11. 2017/ Nicolosi/ Taliansko/

Sociálne média a ich budúcnosť? Ako osloviť rastúcu generáciu? Prezradí nadupaný tréning v prostredí jesennej Sicílie!  

Organizátor projektu: Associazione Culturale Strauss
Mobilita pracovníkov s mládežou sa uskutoční v termíne od 26. októbra do 3. novembra 2017 v Nicolosi pri meste Catania.
Témy projektu: Komunikácia, persuázia, rétorika, inklúzia, aktívne občianstvo mládeže, sociálne médiá.
Pracovný jazyk: Anglický.
Počas projektu budú používané a rozvíjané metódy neformálneho vzdelávania za účelom získania nových praktických skúsenosti a zručností potrebných pre prácu s mládežou.  
Cieľ projektu: Rozvíjať zručnosti účastníkov v oblasti komunikácie a to; komunikácia na verejnosti, rétorika, persuázia. Oboznámiť účastníkov so spôsobom využitia sociálnych médií pre prácu s mládežou. Vyvynúť nové kreatívne metódy ako využiť sociálne médiá pri podpore aktívneho občianstva mládeže. Posilniť sebadôveru a osobnostný rozvoj mladých leadrov, pracovníkov s mládežou. Rozvíjanie mäkkých zručností účastníkov. 
Zúčastnené krajiny: Rakúsko,  Estónsko, Grécko, Bulharsko,  Česká republika, Taliansko, Macedónsko, Poľsko, Rumunsko, Španielsko, Slovensko
Počet účastníkov: 22

ilporto

SONY DSC

Kto je ideálny účastník projektu? 
mládežnícky vedúci, pracovník s mládežou, sociálny pracovník, osoba reprezentujúca určitú mládežnícku skupinu 
+ osoba pripravujúca sa na niektorú z uvedených pozícií, 
+ osoba so záujmom pôsobiť v budúcnosti na jednej z uvedených pozícií, 
- osoba so záujmom o sociálne média prípadne rozvoj svojich komunikačných schopností,
plnoletá osoba (horná veková hranica nie je určená),
- osoba schopná aktívne komunikovať v Anglickom jazyku (požaduje sa stredne pokročilá znalosť jazyka na úrovni B1 – B2)
Požiadavky na skupinu: 
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 2 účastníkov
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho ciele.  Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural evening".

playa

EUROPEMEDITERRANEANITALYCON_ITASICILYDES_000681TAORMINARES_000686

Dôležité info:
Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel programu Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu. 
Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 275 €Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať / odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.
Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Na žiadosť zabezpečí účastníkovi sprostredkovanie cestovného postenia Vysielajúca organizácia.
Ako sa prihlásiť?
Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) na info@youthfullyyours.sk
Projekt je finančne podporený programom Erasmus +
ErasmusPlusO

Hits: 25