Menu Zavrieť

Up to Us
(Mládežnícka výmena)

Posilni svoje znalosti v oblasti sociálneho aktivizmu!

/26. 8. - 30. 8. 2021/ Szentendre/ Maďarsko

Organizátor projektu: Youth Bridges Budapest

Mládežnícka výmena sa uskutoční v termíne od 26. augusta do 30. augusta 2019 v malom mestečku Szentendre, v Maďarsku.

Hlavným cieľom mládežníckej výmeny bude získať informácie o organickom rozvoji demokratických rámcoch Západnej Európy a prehĺbenie vedomostí o sociálnych občianskych hnutiach pre mladých ľudí ktoré im pomôžu posilniť sociálny aktivizmus v Stredovýchodnej Európe

Celá výmena bude dynamická a rozmanitá, bude využívať neformálne vzdelávanie spojené s dialógmi a hrami. Ako účastník zažiješ široké spektrum aktivít, hier, interkultúrnych večerov, spoznáš nových ľudí, trošku si zabeháš a možno aj zahráš futbal či volejbal.

Projekt bude zameraný na:

  • zvýšenie povedomia o Európskych hodnotách,
  • aktívne občianstvo na Slovensku a v Európe,
  • toleranciu, vzájomný rešpekt a prijatie diverzity rôznych kultúr a etnických skupín.

Pracovný jazyk: Anglický.

Zúčastnené krajiny: Slovensko, Maďarsko, Česká Republika a Poľsko.

Počet účastníkov: 48

Kto je ideálny účastník projektu?

  • Mladý človek so záujmom o tému projektu, 
  • osoba vo veku 18 - 30 rokov,
  • účastník bez či s malými skúsenosťami s projektami Erasmus+,
  • osoba motivovaná a schopná aktívne participovať na celom projekte,
  • osoba schopná aktívne komunikovať v Anglickom jazyku.

Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 8 mladých ľudí.
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho ciele. Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural evening".

Dôležité info:

Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu.

Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 60 €.
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať/odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.

Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Maďarsku.

Ako sa prihlásiť?

Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) + motiváciu o tom, prečo by si práve TY mal/a ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.sk

INFOPACK nájdeš TU!!!

Deadline na prihlásenie: 18.082021

Projekt je finančne podporený programom Erasmus+.
ErasmusPlusO

Hits: 427