Menu Zavrieť

Youth Social EntrepreneurS
(Mobilita pracovníkov s mládežou)

Poď sa dozvedieť niečo viac o podnikaní a jeho využití pri práci s mládežou!

/17.6. - 23.6. 2021/ Uri/ Italy

Organizátor projektu: MINE VAGANTI NGO

Tréningový kurz sa uskutoční v termíne od 17. do 23. júna 2021 v  meste Uri na Sardínií v Taliansku.

Hlavným cieľom sociálneho podnikania nie je generovanie čo najvyšších ziskov, ale spoluúčasť na riešení sociálnych a spoločenských problémov.  Sociálne podnikanie má okrem iných oblastí dôležitý význam pri riešení otázok zamestnanosti a sociálnej inklúzie ľudí zo znevýhodnených a zraniteľných skupín. Taktiež podporuje zamestnanosť mládeže a ich aktívne zapojenie sa do spoločnosti. 

Zámerom bude aj budovanie podnikateľských zručností pracovníkov s mládežou a hlavne zvýrazniť ich rolu pri predávaní týchto skúseností mládeži. Dosiahnuté poznatky budú prospešné nielen pri práci s mládežou, ale taktiež v každodennom živote a možno aj vo vašom budúcom businesse. Dostanete sa aj ku témam ako napr. diskriminácia mladých, ktorí sa snažia rozbehnúť si svoj vlastný biznis alebo typy grantov potrebných na naštartovanie podnikania u mladých. 

Počas mobility vám budú poskytnuté kompetencie z oblasti sociálneho podnikania, najmä z odvetvia marketingu, manažmentu, komunikácie a networkingu. Nauč sa vytvoriť svoj vlastný biznis, za pomoci ktorého pomôžeš iným!

Pracovný jazyk: anglický

Zúčastnené krajiny:  Taliansko, Slovensko, Grécko, Poľsko, Bulharsko, Španielsko

Počet účastníkov: 19

Kto je ideálny účastník projektu?

  • mládežnícky vedúci, pracovník s mládežou, sociálny pracovník, projektový koordinátor
  • osoba s aspoň 2 ročnými skúsenosťami s prácou s mládežou,
  • osoba pripravujúca sa na niektorú z uvedených pozícií,
  • osoba so záujmom pôsobiť v budúcnosti na jednej z uvedených pozícií,
  • osoba staršia ako 18 rokov,
  • osoba schopná aktívne komunikovať v anglickom jazyku (požaduje sa stredne pokročilá znalosť jazyka na úrovni B1 – B2).           

Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 3 - och účastníkov.
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho vymedzené ciele.  Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Intercultural night".

 

Dôležité info:

Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu.

Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 275 €.
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať/odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.

Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné na Sardínií.

Ako sa prihlásiť?

Pošli nám svoje CV (v anglickom jazyku) + motiváciu o tom, prečo by si práve TY mal/a ísť na tento projekt  na project@youthfullyyours.sk

INFOPACK nájdeš TU!!!

Deadline na prihlásenie:   25.5. 2021

Projekt je finančne podporený programom Erasmus+.
ErasmusPlusO

Hits: 438