Menu Close

Act it Out

Act it out, a project held during still stressful times of the pandemic was the first Erasmus+ exchange experience for most of us. We had different expectations and some of us did not even know what to expect. However, our biggest expectation and motivation to participate was to meet new people and gain new friends. 

And this one was fully fulfilled. We've met incredible people, from different backgrounds and unique life stories. Conversations, opinion,s and values exchanges with such people were enriching, or even perspective-changing. We realized that we should be more grateful for our everyday lives and that Slovakia, despite its problems and deficits, is, at the end of the day, a good place to live. Furthermore, we established some lifelong friendships, within the Slovak group, as well as beyond our borders. 

Regarding the program about the main topic, filmmaking, most of us were inexperienced as well. Fortunately, the organizers took us through the main technical issues and requirements. They also organized a workshop, where we all addressed the biggest global and national issues, from which we chose the topics of our movies. Most of them were about the quality of the education, a problem which all the participants have or are facing.  We were divided into five groups, consisting of different nationalities. We had just a few days to write the script, shoot the scenes and edit the films to their final version before they were projected on a big screen in a local cinema. Overall it was a success, considering the conditions and our skills, even though we've faced several challenges during the process. The cinema evening was the climax of the whole exchange. One of us, Martin, was the main presenter of the evening, we had some local and foreign guests, fruitful discussions about the process of filmmaking and the topics of the movies and, in the end,  all the movies were enjoyed. 

We are very grateful for such an amazing opportunity. The project was an incredible experience, which we will never forget.  

Video we made during the project: Act it Out

Hits: 136

Act it Out

Youth Exchange

Zaujímaš sa o nakrúcanie a strihanie videí?

/19. - 27. 1. 2022/Rzeszów/Poland

Organizátor projektu: INPRO

APV sa uskutoční v termíne od 19. do 27. januára 2022 v mestečku Rzeszów, v Poľsku.

Hlavným cieľom projektu Act it Out je prispieť k osobnému rozvoju 20 mladých ľudí vo veku 18-25 rokov a 5 vedúcich skupín bez obmedzenia veku z 5 krajín Európy: Arménska, Poľska, Slovenska, Ukrajiny, Maďarska. Projekt umožní účastníkom získať nové vedomosti a zručnosti, ktoré využijú vo svojej budúcej kariére alebo v osobnom živote.

Počas projektu zažiješ množstvo aktivít, hier, diskusií, rozličných športov, rôznych analýz, či len bežných rozhovorov v medzinárodnom jazyku. To všetko v tebe zanechá pozitívny efekt a naučí ťa množstvo zaujímavých vecí, nie len v oblasti témy projektu.

Pracovný jazyk: anglický

Zúčastnené krajiny: Arménsko, Poľsoa, Slovensko, Ukrajina a Maďarsko

Počet účastníkov: 5

Kto je ideálny účastník projektu?

  • Mladý človek so záujmom o tému projektu, 
  • osoba vo veku 18 - 30 rokov,
  • osoba motivovaná a schopná aktívne participovať na celom projekte,
  • osoba schopná aktívne komunikovať v anglickom jazyku.

Požiadavky na skupinu:
Slovensko budú na projekte reprezentovať 5 účastníci.
Úlohou účastníkov bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho vymedzené ciele.  Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou .

Dôležité info:

Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu.

Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 180 €.
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať/odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.

Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Poľsku.

Ako sa prihlásiť?

Pošli nám svoje CV (v anglickom jazyku) + motiváciu o tom, prečo by si práve TY mal/a ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.skDo predmetu uveď názov projektu.

INFOPACK nájdeš TU!!!

Deadline na prihlásenie: ASAP!

Projekt je finančne podporený programom Erasmus+.
ErasmusPlusO

Hits: 426