Menu Zavrieť

Model Europan Union

Modelová Európska únia v gréckych Aténach bola pre mňa niečím unikátnym. Model prebiehal len päť dní, ale získal som tu množstvo nových zručností, informácií, emócií a v neposlednom rade aj nových priateľstiev na celý život.

Tento projekt bol prínosom pre môj ďalší profesionálny i osobný život. Získal som veľa nových skúseností o Európskej únii a jej inštitúciách. V modeli som bol členom simulovaného Európskeho parlamentu, a tak som si vyskúšal, ako upraviť návrhy Európskej komisie a nájsť kompromis s ostatnými frakciami v EP. Zdokonalil som sa však aj v cudzom jazyku – angličtine a v reči na verejnosti. Zistil som, že tieto nové zručnosti sú nevyhnutné pre môj budúci život. Modelovú Európsku úniu tvorili Európsky parlament, Európska komisia, Európsky súdny dvor, Rada Európskej únie a novinár. Takže teraz viem o zložitosti EÚ a o tom, ako inštitúcie spolupracujú.

Projekt nebol prínosný len po odbornej stránke. V rámci tohto projektu som spoznal veľa zaujímavých ľudí po celom svete. Mal som možnosť hovoriť s Američanmi, Nemcami, Ukrajincami, Moldavcami, Gruzíncami, Talianmi, Španielmi atď. V diskusiách s inými kultúrami som našiel veľa zaujímavých rozdielov a niečo, čo nás spájalo. Mal som niekoľko zaujímavých rozhovorov s Američanmi o ich politike a ich novom pohľade na Európsku úniu zvonka. Zistil som, že Američania vnímajú Európu ako niečo iné, dokonca „exotické“. Na druhej strane, nehovorili sme len o Európskej únii a politike. Rozprávali sme sa aj o našej kultúre, tradíciách, spoločenskom živote mládeže a základných veciach, ako je oblečenie, hudba, obľúbené filmy atď. Predposledný piaty deň sme mali voľný deň, tak som sa so svojimi novými priateľmi vybral na prehliadku Atén. Navštívili sme Akropolu, starovekú Agoru, Hadriánovu knižnicu a pláž a prístav v Aténach. Organizácia celého projektu bola absolútne neuveriteľná.

Na záver možno povedať, že Modelová Európska únia bola pre moju budúcnosť prínosom po všetkých stránkach. Dozvedel som sa o Európskej únii, ale vyskúšal som si aj mechanizmy Európskeho parlamentu. Získal som množstvo nových celosvetových priateľstiev a skúseností, preto sa teším na nasledujúci Model Európskej únie.

Hits: 114