Menu Zavrieť

Be careful what you believe in
(Mládežnícka výmena)

 

 

Nauč sa rozpoznávať falošné informácie na internete!

 

/13. 9. - 21. 9. 2021/ Pilica Kurnędz/ Poľsko

Organizátor projektu: Blisko Serca

Mládežnícka výmena sa uskutoční v termíne od 13. septembra do 21. septembra 2021 v meste Kurnędz v Poľsku.

Hlavným cieľom mládežníckej výmeny je naučiť sa rozpoznávať falošné informácie, zavádzajúce správy na sociálnych médiach a tiež motivovať mladých ľudí byť vyspelejšími a uvedomelejšími v priestore sociálnych médií. Každý účastník si zdokonalí svoje kompetencie v organizovaní miestnych akcií a v interakcií s miestnou komunitou.  Cieľovou skupinou budú mladí ľudia vo veku od 18 do 25 rokov.

Celá výmena bude dynamická a rozmanitá, bude sa niesť vo forme neformálneho vzdelávania. Zúčastníš sa rôznych hier, prezentácií, prednášok, podnikateľského vzdelania, umeleckej tvorby, workshopov, kultúrnych návštev a interkultúrnych večerov.

Projekt bude zameraný na:

  • vzdelávanie neformálnymi metódami edukácie
  • vedenie otvorenej diskusie v danej téme

Pracovný jazyk: Anglický.

Zúčastnené krajiny: Slovensko, Bulharsko, Poľsko a Macedónsko

Počet účastníkov: 42

Kto je ideálny účastník projektu?

  • Mladý človek so záujmom o tému projektu, 
  • osoba vo veku 18 - 25 rokov. 

Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 7-mich mladých ľudí  (z toho 1 mládežnícky líder).
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho ciele. Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural evening".

Dôležité info:

Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu.

Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 275 €.
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať/odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.

Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Rumunsku.  

Ako sa prihlásiť?

Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) + motiváciu o tom, prečo by si práve TY mal/a ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.sk

INFOPACK nájdeš TU!!!

Deadline na prihlásenie: 15.8.2021

Projekt je finančne podporený programom Erasmus+.
ErasmusPlusO

Hits: 404