Menu Zavrieť

FaciliTRAIN
(Mobilita pracovníkov s mládežou)

/20.6 - 28.6.2018/ Thessaloniki/ Grécko

Organizátor projektu: YouthfullyYours GROpportUNITY
Mobilita pracovníkov s mládežou sa uskutoční v termíne od 20. júna do 28. júna 2018 v Tesalonikách (Grécko). "FaciliTRAIN" je tréningový kurz.
Hlavnou úlohou tréningu je poskytnúť priestor na rozvíjanie kompetencií pracovníkov s mládežou s dôrazom na učenie učením.
Hlavným cieľom tréningu je prispieť k rozvoju a rozšíreniu siete pracovníkov s mládežou pomocou vzdelávacích aktivít, ktoré prispejú k skvalitneniu a udržateľnosti mládežníckych programov v Európe.
Pracovný jazyk: Anglický.

Počas projektu budú používané a rozvíjané metódy neformálneho vzdelávania za účelom získania nových praktických zručností a skúseností potrebných pre objavenie základných tréningových kompetencií, lepšiemu chápaniu dynamiky skupiny a rozvíjaniu komunikačných a prezentačných schopností.
Zúčastnené krajiny:  Taliansko, Rumunsko, UK, Grécko, Španielsko, Slovensko
Počet účastníkov: 29
Kto je ideálny účastník projektu?
mládežnícky vedúci, pracovník s mládežou, sociálny pracovník, osoba reprezentujúca určitú mládežnícku skupinu,
+ osoba pripravujúca sa na niektorú z uvedených pozícií,
+ osoba so záujmom pôsobiť v budúcnosti na jednej z uvedených pozícií,
- osoba pracujúca s problematikou migrácie a utečenectva, prípadne osoba aktívne sa zaujímajúca o uvedenú problematiku alebo pochádzajúca z marginalizovanej skupiny ,
plnoletá osoba (horná veková hranica nie je určená),
- osoba schopná aktívne komunikovať v Anglickom jazyku (požaduje sa stredne pokročilá znalosť jazyka na úrovni B1 – B2)                                                           
Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 4 - och účastníkov.
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho ciele.  Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural night".

Dôležité info:
Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus + prostredníctvom organizátora projektu.
Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 275 .
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať / odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.
Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Nemecku.  Na žiadosť zabezpečí účastníkovi sprostredkovanie cestovného postenia vysielajúca organizácia.
Ako sa prihlásiť?
Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) + motiváciu prečo práve ty by si mál ísť na tento projekt na info@youthfullyyours.sk
INFO PACK nájdeš práve TU!!
Projekt je finančne podporený programom Erasmus +
ErasmusPlusO

Hits: 980