Menu Zavrieť

Human Rights

(Mobilita pracovníkov s mládežou)

Vytváraj svet ktorého chceš byť súčasťou!

/28.09-08.10-2021/ Larnaca/ Cyprus

Organizátor projektu: ASSOCIACAO LILAZ

Mládežnícka výmena sa uskutoční v termíne od 28. septembra do 10. októbra 2021 v prímorskom meste Larnaca, na Cypre.

Hlavným cieľom projektu bude:

Na priamej mikroúrovni: Vyškolenie pracovníkov s mládežou aby boli schopní identifikovať porušovanie alebo nedostatok ľudských práv u jednotlivcov alebo vo veľkých skupinách a ako pristupovať k prípadu, navrhovať postupy a pracovať na tom s cieľom podporiť rôzne skupiny.

Inými slovami, dosiahnuť vyškolenie našich pracovníkov s mládežou, aby sa z nich stali empatickí a kompetentní tréneri mládeže, aby atraktívnym spôsobom pristupovali a školili mladých ľudí, ktorí si neuvedomujú svoje vlastné práva (právo na prácu a vzdelanie)

V nepriamej makroúrovni: Zanechať vplyv na MVO (mimovládne organizácie), miestne spoločenstvo, národnú a medzinárodnú úroveň, pokiaľ ide o dôležitosť rešpektovania ľudských práv ostatných a práce pre solidaritu, sociálne začlenenie, rovnosť a globálny pokrok s ocenením rozmanitosti a porozumením kultúr a potrieb ostatných. Tiež zvýšenie kapacity a skúsenosti partnerov v oblasti prevencie, podpory a práce v situáciách týkajúcich sa ľudských práv, rozvíjať ich odborné znalosti pri realizácii a organizovaní projektu a propagácii a podpore práce s mládežou, najmä pre tých, ktorí majú menej príležitostí.

Pracovný jazyk: Anglický.

Zúčastnené krajiny: Slovensko, Cyprus, Česká Republika, Bulharsko, Rumunsko, Grécko, Poľsko a Turecko

Počet účastníkov: 32

Kto je ideálny účastník projektu?

  •  Vek účastníkov bude 18 a viac rokov
  •  Nemusí mať skúsenosti s uplatňovaním NFL v oblasti mládeže a nedostatok dostatočných vedomostí a kapacít na zvládanie problémov týkajúcich sa ľudských práv.
  •  So skúsenosťami ako pracovník s mládežou, ktorý pracuje s rozmanitosťou
  •  Dobrá úroveň anglického jazyka 
  •  Vôľa zúčastňovať sa a pracovať v procese intenzívneho učenia (počas obdobia projektu a aktivity)

Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 4  účastníkov.
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho vymedzené ciele.  

Dôležité info:

Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu.

Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 275 €.
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať/odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.

Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Portugalsku.

PCR test: PCR test si platí účastník na vlastné náklady

Dodatočné poplatky: Dodatočný poplatok 20€ na prevoz z letiska na miesto konania školenia

Ako sa prihlásiť?

Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) + motiváciu o tom, prečo by si práve TY mal/a ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.skDo predmetu uveď názov projektu.

INFOPACK nájdeš TU!!!

Deadline na prihlásenie: 1.8.2021

Projekt je finančne podporený programom Erasmus+.
ErasmusPlusO

Hits: 687