Menu Zavrieť

We RadioGreece
(Mobilita pracovníkov s mládežou)

Zaujímaš sa o internetové rádio a prácu s mládežou?

/10. 02. - 19. 02. 2020/ Serres/ Grécko

Organizátor projektu: Youthfully Yours GR

Tréningový kurz sa uskutoční v termíne od 10. do 19. februára 2020 v meste Serres, v Grécku.

Hlavným cieľom projektu bude vytvorenie Web Rádia ako určitého prostriedku na sociálne zapojenie mladých ľudí do spoločnosti, pričom vzniknuté rádio bude určené na ich seba rozvoj a propagáciu ich vplyvu v masmédiách a svete dospelých.

Mladí ľudia majú obrovský potenciál na ovplyvňovanie spoločnosti, ale často krát sa stretávajú s nedostatočnou motiváciou, nedostatkom skúseností, potrebných nástrojov a podpory. Práve vďaka tomuto tréningu sa naučíš ako spomínane nedostatky zlepšiť alebo ich úplne odstrániť a tak pomôcť k lepšej participácii mládeže v spoločnosti. 

Pracovný jazyk: Anglický.

Zúčastnené krajiny: Grécko, Taliansko, Litva, Rumunsko, Slovensko a Portugalsko.

Počet účastníkov: 29

Kto je ideálny účastník projektu?

  • mládežnícky vedúci, pracovník s mládežou, sociálny pracovník, projektový koordinátor
  • osoba pripravujúca sa na niektorú z uvedených pozícií,
  • osoba so záujmom pôsobiť v budúcnosti na jednej z uvedených pozícií,
  • plnoletá osoba (horná veková hranica nie je určená),
  • osoba schopná aktívne komunikovať v Anglickom jazyku (požaduje sa stredne pokročilá znalosť jazyka na úrovni B1 – B2).           

Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 4 - och účastníkov.
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho vymedzené ciele.  Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural night".

Dôležité info:

Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu.

Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 275 €.
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať/odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.

Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Grécku.  

Ako sa prihlásiť?

Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) + motiváciu o tom, prečo by si práve TY mal/a ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.sk. Do predmetu uveď názov projetku.

INFOPACK nájdeš TU!!!

Deadline na prihlásenie: 28. 11. 2019

Projekt je finančne podporený programom Erasmus+.
ErasmusPlusO

Hits: 1788