Menu Zavrieť

Youth Participate: Pojem Participácia

Vzdelávanie mladých ľudí v oblasti participácie mládeže s využitím digitálneho storytellingu

Na prvom stretnutí sme sa zamerali na úvod do témy - participácie, prešli sme si základné definície pojmov a prehľad zdrojov. Spoločne sme sa pozreli na to ako participáciu vnímajú mladí ľudia a s akými jej formami sa už stretli.

Vo všeobecnosti participáciu chápeme ako:

Participácia má teda viacero definícií:

Ako vnímali pojem Participácie naši účastníci?

Hits: 135