Čo To? Neformálne vzdelávanie

Jedna s vecí ktorú asi stretneš na každom projekte je neformálne vzdelávanie. Čo to vlastne je? Opäť raz definície prenecháme odborníkom: 
Youthpass

Osobne by som to vysvetlil úplne jednoducho: ako učenie sa prostredníctvom osobných skúseností, učenie sa zážitkovo, učenie sa hrou.

Takú aktivitu Ti opíšem: organizátori na projekte v Taliansku nám rozdali lístočky a na každom bola voľajaká rola – napr. ekonomický migrant, babička z Vranova, dievčatko na vozíku a tak. Tréner potom čítal rôzne hlášky v štýle „môžem ísť voliť svojich politických zástupcov v mieste svojho bydliska“, „nebojím sa ísť na futbalový zápas“, či „môžem ísť bez problémov k doktorovi“. Ak si Ty – účastník vžitý do svojej postavy, s výrokom súhlasil, urobil si krok v pred a ak nie ostal si na mieste. Na mňa vyšiel človek s fyzickým postihnutím – invalida. Až tu som si vnútorne uvedomil, že môj status bieleho Európana mi aj napriek obrovskému hendikepu umožňuje (v hre – v živote?) dôjsť niekoľkonásobne viac dopredu ako napr. slobodnej azylantke s dvoma dcérkami..
Alebo naposledy vo Francúzku nám organizátori zakázali ísť na raňajky (rozumej vstúpiť do členského štátu EU) kým neprejdeme celým procesom pre získanie povolenia (k pobytu v krajine). Zrazu sme natriafali na nezmyselnú byrokraciu fingovanú vlastnými kamarátmi, na nezáujem, neochotu zaoberať sa tvojím problémom, na pohŕdanie a pocit menejcennosti (všetci sa svojich rolí zhostili naplno).  Zrazu som pred sebou videl maličký mechanizmus ľudského nezáujmu, moci a hraného utrpenia a zľakol sa, že ten môže v skutočnosti fungovať aj vo veľkom.
Ak hľadáš viac praktické využitie, pomysli na všetky tie jazykové skilly, ktoré Tvoj mozog v tomto neznámom prostredí doslova vcucne. Desiatky odborných termínov z oblasti politiky, ekonómie či práva, ktoré tu zrazu sú spojené so zaujímavým osobným zážitkom a nielen hviezdičkou v Google translator-e. Čo tvoje komunikačné schopnosti, rétorika, reč tela, prirodzené reakcie na situácie, ktoré v bežnom akademickom živote nemáš šancu zažiť?! Osobne som presvedčený, že môžeš byť výborný odborník vo svojej oblasti, skutočne špička, ale pokiaľ to nedokážeš od komunikovať svojmu zákazníkovi, pokiaľ sa nevieš predať, veľa vody nenamútiš.
Pre mňa najsilnejší zážitok s týmto spôsobom učenia, ku ktorému sa často vraciam v myšlienkach aj v riadkoch, bol tréning vedený odborníkom z oblasti bio-energetiky (tj. so žijúcim šamanom). Priznám sa osobne si držím od ľudí odstup, Nie som na to hrdý a vnímam to ako svoju slabosť. Napriek pozitívnemu vzťahu k juhoeurópskym kultúram, si svoju osobnú zónu strážim. Som v strehu ak ma znenazdajky potľapkávaš, či objímaš a talianske bozkávanie na líce ako každodenný pozdrav medzi mužmi pri mne ani neskúšaj. Na tomto evente (ten by si sám zaslúžil vlastný report) sme každé ráno zahajovali cvičeniami, ktoré pozostávali v prechádzaní sa a vzájomnom objímaní sa s účastníkmi. Aktivita trvala možno pol hodinku a sprevádzaná bola relaxačnou hudbou. Začínali sme s pohľadmi do očí, prechádzali podávaním rúk, či jemným pohladením po tvári. Nasledovali objatia a záver boli bozky na tvár. Asi nemusím explicitne písať, že „bolo mi to proti srsti“ nevyjadruje, čo presne sa vo mne dialo. Jasné, pri blondínke z Budapešti či usmievavej Belgičanke to šlo samo, ale nechcem aby si si mylne vysvetlil zmysel tejto aktivity. Objať každé ráno tridsať ľudí a to viacnásobne , hľadieť im do očí a dovoliť si pobozkať ich, to vo mne vyrylo hlbokú brázdu. Hlbokú vedomosť o tom aký prirodzený je pre človeka dotyk, aký rôzny sú ľudia.
Ak máš chuť prestať čítať kvôli predchádzajúcemu odseku nemaj strach. Taká aktivita sa veru bežne nerobí. Robí sa ich však plno, kde si uvedomíš, že často žiješ vo svojej malej bublinke obklopený svojimi malými problémami. Robí sa ich plno v kontexte telesného postihnutia, diskriminácie a tolerancie. Možno sú takéto vedomosti pre Teba úplne nepotrebné a treba spraviť zápočet, prezenčku na cviku. Možno sú práve toto metódy, ktoré z nás urobia človeka. Už asi veľa filozofujem.  Každopádne skús si.

Share on Google+0Share on LinkedIn0Pin on Pinterest0Tweet about this on TwitterEmail this to someoneBuffer this page
shéring is kéring!

Share on Google+0Share on LinkedIn0Pin on Pinterest0Tweet about this on TwitterEmail this to someoneBuffer this page
shéring is kéring!