Menu Zavrieť

Náš tím


Ivan, (Projektový manažér, Podpredseda YY)
V roku 2012 som sa aj napriek nadchádzajúcemu štátnicovému ročníku (kto prešiel európskym právom na UPJŠ vie) rozhodol odísť na semestrálny pobyt do Santiaga de Compostela. Rozhodol som sa opustiť svoju bezpečnú rutinu, detskú izbu, mladícke rojčenie a ... už sa do nich akosi neviem vrátiť... (čítaj ďalej)

Eva, (Projektová koordinátorka, Predsedkyňa)
Svoje prečo som si začala zodpovedať až po ukončení vysokoškolského štúdia. Možnosť porovnávať teóriu s praxou som dostala v rámci projektu Erasmus+ - absolventskej praxe v španielskom meste plnom histórie - v Granade... (čítaj ďalej)

Noemi, (Koordinátor krátkodobých mobilít)
Verím, že je u nás na Slovensku kopa mladých talentovaných ľudí plných znalostí, nápadov a nenaplneného potenciálu, ktorým možne len chýba nejaký ten „odrazový mostík“, vďaka ktorému by vedeli zrealizovať svoje ambície. Niektorým v tom bráni hanblivosť... (čítaj ďalej)

Zuzana, (Koordinátor krátkodobých mobilít)
Myslím, že každý z nás pozná ten pocit keď sa pomaly začne utápať v stereotype. Moment, kedy cítime že potrebujeme zmenu. Možno nasadnúť do prvého lietadla a nechať sa unášať priestorom, ktorý je každou minútou vzdialenejší, a tým nadobúdajúc pocit slobody. To bol aj jeden z impulzov prečo (čítaj ďalej)

Monika, (Content marketing Manager)
Už v mladšom veku ma lákala tematika mládežníckych projektov, celkovo však rôznych vzdelávaní, kde sa človek dokáže len a len zdokonaliť alebo priučiť sa novým zručnostiam, alebo zároveň sa posúvať vpred v už tých nadobudnutých. Myslím si ale, že základom je práve chuť vykročiť von zo svojej komfortnej... (čítaj ďalej)

Čestní členovia


Danka, (Lektorka a odborná garantka, pôsobím ako dobrovoľník)
odborníčka s dlhoročnou praxou v oblasti prevencie sociálno-patologických javov/obchodovania s ľuďmi, rasizmu, extrémizmu, šikanovania/  (čítaj ďalej)

Mata G 6-6

Ahoj! Som Maťa...
Celé to začalo v 3. ročníku na španielskom bilingválnom gymnáziu. Podarilo sa mi vycestovať na jeden školský rok do Zaragozy. Po návrate som hľadala všetky možné spôsoby, ako odísť do zahraničia opäť... a prečo som sa pridala do tejto organizácie? (čítaj ďalej)

nina 6-6

Ahoj, som Nina...
Za 2 roky som sa už zúčastnila 9-tich Erasmus + projektoch. Precestovala som veľkú časť Európy a navštívila krajiny ako Arménsko či Gruzínsko. Zistila som, že sa v budúcnosti chcem venovať neformálnemu vzdelávaniu a mládeži. Začínam tým, že chcem mladým ľuďom pomôcť dostať sa na projekty a ukázať im, aké máme úžasné... (čítaj ďalej)

zuz B 6-6

Ahoj, som Zuzka..
V čase, keď som mala sedieť doma na zadk..na stoličke a písať bakalársku prácu, som absolvovala trojmesačnú stáž v Litve. Odvtedy sa neviem zastaviť. Podieľala som sa na mnohých mládežníckych projektoch. Žila som, študovala i profesijne rástla hneď v niekoľkých európskych krajinách. Rozširovala som svoju slovenskú kultúru a snažila sa prijímať tú „cudziu“. Toto je ďalší krok... (čítaj ďalej)

Simona 6-6

Ahoj, som Simona...
Po ukončení bakalárskeho štúdia cudzích jazykov a pracovnej skúsenosti v oblasti vzdelávania mládeže som sa rozhodla vykonávať dobrovoľnícku činnosť v Gruzínsku v rámci programu EVS. Čo som tam vlastne robila? (čítaj ďalej)

Dagmara, (Facilitátor, Projektová koordinátorka)
Keďže som ako študent mala možnosť zakúsiť Erasmus v rôznych podobách od tréningov a mládežníckych výmen, cez dobrovoľníctvo, študijný pobyt či prax, neváhala som ani minútku a zapísala som sa, (čítaj ďalej)

Martina (Content marketing Editor)
Už keď som sa zúčastnila môjho  prvého Erasmus+ projektu, na ktorý veľmi rada spomínam, chcela som sa o túto moju skúsenosť podeliť čo s najviac ľuďmi. Všetkým som hovorila o mojom nezabudnuteľnom zážitku  vďaka ktorému som spoznala množstvo skvelých ľudí, spoznala... (čítaj ďalej)

Andrea, (Facilitátor, Koordinátor dlhodobých mobilít)
Zúčastnila som sa zatiaľ len jedného dlhodobého projektu a jedného tréningového v rámci Erasmus+, ale aj tie boli dosť na to, aby som si uvedomila, že ma strašne napĺňa práca s mladými ľuďmi, ktorým neskutočne rada podsúvam informácie a možnosti o tom, ako si tie mladé roky obohatiť o zaujímavé zážitky, nových. (čítaj ďalej)

Bývalí spolupracovníci


ARNOLD 6-6

Ahoj, som Arnold...
O dieru v zručnostiach, ktorú naše školstvo nedokáže zaplniť, sa dokáže Erasmus+ veľmi dobre postarať a poskytnúť nám, mladým ľuďom, skúsenosti, ktoré iným spôsobom získame veľmi ťažko. Popritom nám dáva šancu spoznať rôzne kúty Európy a ich kultúry... (čítaj ďalej)

Bianka 6-6

 

Ahoj, som Bianca...
Nestihla som ešte precestovať celú Európu, tá na mňa ešte len čaká. Vďaka mládežníckym výmenám som sa však dostala na miesta, ktoré ma nenapadlo, že niekedy uvidím... (čítaj ďalej)