Menu Zavrieť

Staň sa našou súčasťou!

Staň sa súčasťou organizácie Youthfully Yours SK aj TY, zvyšuj si svoje kompetencie a participuj na našich aktivitách!
Považuješ sa za ambiciózneho a kompetentného človeka alebo by si sa ním chcel stať? Máš vôľu nielen sa „naskillovať“, ale čo-to aj vrátiť späť svojej komunite? Vstúp do našej organizácie a pracuj na svojich cieľoch spolu s nami!

Aké aktivity ponúkame?

 • Neformálne vzdelávanie (NFE) na lokálnej/ domácej úrovni. V organizácii spolupracujeme so školiteľmi, ktorí neformálnym vzdelávaním doslova žijú, vďaka nim a početným zahraničným spoluprácam pokrývame širokú paletu tém. Sústredíme sa na:
  • Participáciu na občianskej spoločnosti (a aktívne občianstvo)
  • Podnikateľské zručnosti (s presahom na zamestnateľnosť),
  • Udržateľný rozvoj (najmä v zmysle ekologickej udržateľnosti a zdravého životného štýlu – SDG je super široká skupina pod tém, využívame však naše kapacity v projektovom manažmente a umožňujeme mladým ľuďom – ako ty - rozvíjať sa v tejto oblasti pomocou ich projektových aktivít : projekty solidarity, mládežnícke výmeny).
  • Od svojho vzniku sa prierezovo venujeme téme posilňovania mládeže a jej postavenia v spoločnosti, táto téma získava našu väčšiu pozornosť najmä v súvislosti s pandémiou COVID-19 a jej dopadmi na mladých ľudí.

Aktivity NFE poskytujeme formou seminárov, školení a iných vzdelávacích aktivít. Na ich organizácii spolupracujeme s miestnymi strednými školami, vzdelávacími centrami, centrami mládeže a univerzitami. Viac info nájdeš na (Odkaz) Pre pravidelné info sa prihlás na odber noviniek (Odkaz).

 

 • Dobrovoľníctvo / stáž v YYSK – možnosť zapojiť sa do nášho tímu: Si študentom SŠ / VŠ a chceš vyšperkovať svoje CV? Ukáž, že si nesedel len na hodinách, ale robíš aj niečo naviac! Od roku 2017 sme pomohli desiatkam stážistov a dobrovoľníkov nabrať kompetencie potrebné pre prax. Mnohí z nich momentálne poberajú prestížne štipendia, stážujú pre inštitúcie EU alebo pracujú v sektore vzdelávania. Info: (Odkaz).

 

 

 • Možnosti dobrovoľníctva a stáže poskytujeme aj zahraničným účastníkom prostredníctvom programov Erasmus+, ESC, Erasmus pre mladých Podnikateľov, Európsky sociálny fond (Odkaz).

 

 • Medzinárodné mobility: pomoc a podporu poskytujeme pri účasti na mládežníckych výmenách, školeniach, seminároch, job-shadowingoch a iných vzdelávacích aktivitách v zahraničí. Vďaka necelej stovke overených partnerstiev ročne vysielame na krátkodobé vzdelávacie mobility cca. 300 účastníkov. V skratke krátkodobé mobility umožňujú skupinám mladých ľudí z rôznych krajín stretávať sa, spoločne žiť a pracovať na spoločných projektoch počas krátkeho obdobia (pri mládežníckych výmenách 5 až 21 dní).Cieľom mobilít je zlepšiť tvoje schopnosti, získať nové skúsenosti, poznatky, rozšíriť obzory a naučiť sa žiť s mladými ľuďmi z iných krajín v mieri a porozumení. (Odkaz)

 

 • Možnosti dobrovoľníctva a stáží v zahraničí – prostredníctvom programov Erasmus+, ESC, Erasmus pre mladých Podnikateľov (Odkaz)
 • Študijne pobyty v zahraničí – (na tejto sekcii ešte pracujeme)

Aké benefity získavaš keď sa k nám pridáš? 

Konkrétne práva a povinnosti nájdeš špecifikované v čl. V. našich stanov (Odkaz).

Uhradením členského sa stávaš  súčasťou organizácie. Radi ťa vyšleme na mobility podľa tvojho výberu a privítame na našich lokálnych aktivitách. Ak členské hradíš v mesiaci december stávaš sa súčasťou organizácie aj na celý nasledovný kalendárny rok. 

Členské pre kalendárny rok 2023 tvorí 80€. Pokiaľ si poberateľom sociálneho štipendia alebo ZŤP a vieš túto skutočnosť dokladovať o členské ťa neprosíme. Členské je nenávratné, výnimka z tohto pravidla podlieha schváleniu predsedníctvom.

Ak sa mobility z akéhokoľvek dôvodu nebudeš môcť zúčastniť, prosíme oznám to neodkladne a vhodne koordinátorovi. V prípade, že v stanovenom čase za seba nájdeš náhradu, ktorá splní podmienky účasti, neovplyvní toto zrušenie tvoju účasť v organizácii a jej aktivitách, tj. môžeš sa   naďalej zúčastniť iných mobilít v danom kalendárnom roku a naďalej sa podieľať na našich lokálnych aktivitách. 

 

Hits: 1955