The Butterfly effect
(Mobilita pracovníkov s mládežou)

orvieto_sunset_by_scwl-d666n00

/8-16.12.2016/ Orvieto/ Taliansko/

December v srdci Apeninského polostrova?

vista-orvieto

Organizátor projektu: Lunaria
Mobilita pracovníkov s mládežou sa uskutoční v termíne od 8 do 16 decembra 2016 pri mestečku Morrano Orvieto v srdci Apeninského polostrova.
Témy projektu: Migračná kríza, Rasizmus, Diskriminácia, EVS ako nástroj pomoci utečencom, Aktívne občianstvo EU.
Pracovný jazyk: Anglický.
Počas projektu budú používané a rozvíjané metódy neformálneho vzdelávania za účelom získania nových praktických skúsenosti a zručností potrebných pre prácu s mládežou.
Cieľ projektu: Projekt Butterfly effect zahŕňa 3 akcie: Training Course, Job Shadowing and Youth Exchange. Jeho cieľom je vzbudiť záujem mladých dospelých v Európe o dennodenný nárast diskriminácie a rasizmu smerujúcim voči prichádzajúcim migrantom a utečencom. Projekt predstaví Európsku dobrovoľnícku službu ako prostriedok na podporu mieru.  
Zúčastnené krajiny: Taliansko, Rumunsko, Turecko, Nemecko, Francúzsko, UK, Maďarsko, Slovensko
Počet účastníkov: 27
Kto je ideálny účastník projektu? 
mládežnícky vedúci, pracovník s mládežou, sociálny pracovník, osoba reprezentujúca určitú mládežnícku skupinu 
+ osoba pripravujúca sa na niektorú z uvedených pozícií, 
+ osoba so záujmom pôsobiť v budúcnosti na jednej z uvedených pozícií, 
- osoba so záujmom o migračnú krízu a aktívne občianstvo,
plnoletá osoba (horná veková hranica nie je určená),
- osoba schopná aktívne komunikovať v Anglickom jazyku (požaduje sa stredne pokročilá znalosť jazyka na úrovni B1 – B2)
Požiadavky na skupinu: 
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 3 účastníkov
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho ciele.  Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural evening".

huhu

Dôležité info:
Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel programu Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu.
Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 275 €Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať / odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.
Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Na žiadosť zabezpečí účastníkovi sprostredkovanie cestovného postenia Vysielajúca organizácia.
Účastnícky poplatok:  35 € (poberatelia sociálnych štipendií a zdravotne ťažko postihnuté osoby sú od poplatku oslobodené)
Ako sa prihlásiť?
postačí ak nám pošleš CV (v Anglickom jazyku) na youthfullyyourssr@gmail.com

Projekt je finančne podporený programom Erasmus +
ErasmusPlusO

Share on Google+0Share on LinkedIn1Pin on Pinterest0Tweet about this on TwitterEmail this to someoneBuffer this page
shéring is kéring!

Share on Google+0Share on LinkedIn1Pin on Pinterest0Tweet about this on TwitterEmail this to someoneBuffer this page
shéring is kéring!