YES FOR EVS

(Mobilita pre zvýšenie kvality Európskej dobroVoľníckej Služby) 

wieniawa_1ccc_1200

/8-14.08.2016/ Leszno / Poľsko/

Vrátil/a si sa z EVS  rozmýšľaš čo ďalej?
Chceš sa stať EVS koordinátorom?
Chceš sa podieľať na organizácii a implementácii EVS projektov?
Rozmýšľaš nad vycestovaním na EVS?

Alebo len...chceš konečne „rozlúsknuť“ čo to tá EVS vlastne znamená? :)

Tento projekt je tu pre Teba! Všetky podrobnosti nájdeš na webovej stránke a v priloženom Info – packu.
Youthfully Yours SR na projekt vysiela 2 účastníkov, keďže momentálne sa nachádzame ešte len v procese žiadania o EVS akreditáciu, ich úlohou bude najmä čerpať z bohatých skúseností podieľajúcich sa partnerov; Zbierať informácie a vedomosti o zabehnutej praxi a vytvárať nové partnerstvá.

523ca27a1dc96_o

leszno (0)

Dôležité info:
Ubytovanie, strava a program
 počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel programu Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu.
Info o ubytovaní nájdeš tu.
Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 180 €Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. 
Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať / odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.
Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Na žiadosť zabezpečí účastníkovi sprostredkovanie cestovného postenia Vysielajúca organizácia.
Účastnícky poplatok: 25 € (poberatelia sociálnych štipendií a zdravotne ťažko postihnuté osoby sú od poplatku oslobodené)
 "Super, chcem ísť! Čo musím urobiť?" 
postačí ak (krátko) opíšeš svoju motiváciu zúčastniť sa a odošleš ju spolu so svojím CV (v Anglickom jazyku) na youthfullyyourssr@gmail.com

Projekt je finančne podporený programom Erasmus +
ErasmusPlusO

Share on Google+0Share on LinkedIn0Pin on Pinterest0Tweet about this on TwitterEmail this to someoneBuffer this page
shéring is kéring!

Share on Google+0Share on LinkedIn0Pin on Pinterest0Tweet about this on TwitterEmail this to someoneBuffer this page
shéring is kéring!