Menu Close

This training course definitely helped me to learn a lot about my strengths and about my abilities.


TC Act Non-Formal Vol.2\ Training course\ Germany

One of the best projects I’ve ever been to, happened just a few days ago in Osteholz-Scharmbeck (a village close to Bremen in Germany). The aim of this training course was to broaden our horizons in terms of drama in non-formal education and to show us the ways to lead a workshop or a whole project on our own. I can claim that they succeeded.

Since the very first day were the trainers – Maria & Mohammed friends-like to us. Everyday schedule included 6 hours of activities, which were perfectly organized and had a very smooth and natural progress. We were focusing on Theatre of oppressed and we took it from different perspectives. Dealing with games that revealed our creativity, we went through expressing ourselves in “image making” theatre, in improvisation, in creating small scenes and in Forum theatre. At the 5th day we had the activity called The Arrival, which is definitely worth googling and I recommend it to everyone, since this activity took us all by heart.

I have never thought of myself to be as creative as I showed up to be. This training course definitely helped me to learn a lot about my strengths and about my abilities. I got to know many amazing, interesting and funny people, who I hope to stay in touch with and to meet again. It also encouraged me to create something by myself, so that I have started thinking about writing my own Erasmus+ project and I have already stated the date for my workshop that will be completely inspired by this course.

One of the best things was actually the fact, that it wasn’t a theatre as one imagines, but it was just a natural behaviour by which could every one of us show his thoughts and oppressions on a stage. What surprised me is that this kind of theatre has such a wide use, that it can be applied on any topic e.g. on environment.

To sum up my feelings after this experience, I highly recommend attending training courses and also drama-related projects - one learns there a lot about himself. I also enjoyed the food, the accommodation was perfect since we were “isolated” in the house of the hosting organization. It felt very intimate and easy to be in the moment, for what I’m very grateful. Natur Kultur is the organization, where you should apply when you want to experience an impactful project. I was there thanks to Youthfully Yours and also thanks to them my time on the project went without any difficulties!  I surely recommend it.

Barbora

Hits: 430

Active citizenship
(Mobilita pracovníkov s mládežou)

/20. - 29.8.2018/ Targoviste/ Rumunsko

Zober svoju budúcnosť do vlastných rúk a zmeň ju na úspešnú.

Organizátor projektu: Be You Association - Rumunsko
Mobilita pracovníkov s mládežou sa uskutoční v termíne  20. - 29. august 2018 v meste Targoviste (Rumunsko).
Témou projektu je pozitívne ovplyvniť pracovníkov s mládežou týmito spôsobmi:
- rozšíriť ich vedomosti o účasti mládeže na občianskom živote,
- rozšíriť ich vedomosti o význame aktívneho občianstva,
- mobilizovať pracovníkov s mládežou a nájsť riešenia na ceslospoločenské zvýšenie povedomia o význame demokratického života,
- nájsť metódy na podporu aktívneho občianstva,
- preukázať dôsledky ľahostajnosti a nezasahovania mladých ľudí v občianskom živote.

Pracovný jazyk: Anglický.
Počas projektu budú používané a rozvíjané nové metódy neformálneho vzdelávania za účelom motivovať a povzbudzovať mladých ľudí k aktívnemu občianstvu.
Zúčastnené krajiny:  Česko, Estónsko, Litva, Macedónsko, Malta, Portugalsko, Slovensko
Počet účastníkov: 32
Kto je ideálny účastník projektu?
mládežnícky vedúci, pracovník s mládežou, sociálny pracovník, osoba reprezentujúca určitú mládežnícku skupinu,
+ osoba pripravujúca sa na niektorú z uvedených pozícií,
+ osoba so záujmom pôsobiť v budúcnosti na jednej z uvedených pozícií,
plnoletá osoba (horná veková hranica nie je určená),
+ osoba schopná aktívne komunikovať v Anglickom jazyku (požaduje sa stredne pokročilá znalosť jazyka na úrovni B1 – B2)                                                           
Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 4 - och účastníkov.
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho ciele. Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural night".

 

 

Dôležité info:
Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus + prostredníctvom organizátora projektu.
Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 275 .
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať / odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií. Možné prísť o 2 dni skôr a odísť o 2 dni neskôr - ubytovanie a strava v tieto dni nebudú hradené.
Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Rumunsku.  
Ako sa prihlásiť?
Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) + vyplnený formulár Participant application form Active Citizenship na info@youthfullyyours.sk
INFO PACK nájdeš práve Tu!!
Projekt je finančne podporený programom Erasmus +
ErasmusPlusO

Hits: 752