Menu Zavrieť

Cestuješ do zahraničia kvôli štúdiu, spoznávaniu kultúry alebo za prácou?

Pobyt v zahraničí je vo všeobecnosti príjemný a atraktívny. Lákajú nás nové miesta, zážitky, netradičné chute. Cestovať mimo Slovensko, už nie je žiadna veda, robia to naši rovesníci, rodina aj priatelia na sociálnych sieťach. Aj napriek jednoduchosti by sme však nemali zabúdať na riziká, ktoré takýto pobyt prináša.


Obchodovanie s ľuďmi I. / 1211 slov / cieľová skupina: mládež vo veku 16 - 23 rokov/ 

Príprava na cestu do zahraničia –  odporúčania:

-- Pri ceste do zahraničia musíš mať platný cestovný pas (okrem väčšiny európskych krajín, kam stačí občiansky preukaz). Niektoré krajiny vyžadujú, aby bol pas v čase vstupu do krajiny platný ďalších 2-6 mesiacov.

-- Pred cestou si na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí SR alebo na veľvyslanectve krajiny, kam cestuješ, zisti podmienky vstupu do tejto krajiny a podmienky vstupu do krajín, cez ktoré budeš prechádzať. Informuj sa tiež, aké formality si budeš musieť vybaviť pri vstupe do cudziny.

-- Ak má Slovensko voči danej krajine vízovú povinnosť, musíš si vopred vybaviť víza. Vízum ti môžu udeliť priamo pred vstupom do krajiny (napríklad na letisku), alebo si musíš vybaviť víza vopred na príslušnom veľvyslanectve. Presné podmienky, pri konkrétnej krajine ti poskytne webový portál Ministerstva Zahraničných vecí. Pozor!  Je možné, že budeš potrebovať aj tranzitné víza do krajín, cez ktoré budeš prechádzať.

-- Na prácu alebo študijný pobyt potrebuješ vo väčšine krajín špeciálne víza. Podrobnejšie informácie nájdeš  na webe, v prípade, že si nevieš rady, obráť sa na známych, ktorí v krajine už pracujú alebo študujú. Ak Ti tieto možnosti nepomôžu, obráť sa na veľvyslanectvo alebo konzulát danej krajiny.

-- Vybav si aspoň dve medzinárodné platobné karty alebo cestovné šeky – sú vhodnejšie ako nosenie väčšej hotovosti. Ak sa tomu nedá vyhnúť, ulož si peniaze na viac miest. Premýšľaj dopredu. Ak sa dostaneš do rizikovej situácie budeš utekať s 20 Kg kufrom alebo príručnou batožinou a kapsičkou okolo pása? Časť hotovosti si môžeš nechať v blízkosti pasu.

-- Pred odchodom sa nauč aspoň pár fráz na základnú komunikáciu - Neťahaj zo sebou hrubé slovníky a almanachy, tvoj smartfón bežný preklad hravo zvládne, stačí si pripraviť tie správne Apky.

Pobyt v zahraničí – odporúčania:

--Nikomu za žiadnych okolností nedávaj svoj pas. Svoj Pas nedávaj z ruky! (Ani cestovnej tašky.) Samozrejme v hoteli ho na recepcii chvíľku nechať môžeš a rovnako je múdre odovzdať ho na vyzvanie zástupcovi miestnych úradov, či polície.

-- Všetky potrebné náležitosti si má vybavovať každý sám. Ani pri nelegálnej práci /načierno/ zamestnávateľ tvoj pas určite  nepotrebuje.

-- Pas a ostatné dôležité doklady (napríklad  pracovné povolenie) nos vždy so sebou. Ak ti niekto pas vezme, alebo ho stratíš, okamžite to nahlás na polícii a kontaktuj slovenské veľvyslanectvo v danej krajine.

-- Stratu, krádež peňazí, cestovného pasu  alebo iného dokladu nahlás na miestnej polícii. Trvaj na vydaní písomného potvrdenia o hlásení straty alebo krádeže.

-- Ozývaj sa rodičom alebo známym tak, ako ste sa pred odchodom dohodli. Je múdre dohodnúť si pred odchodom tajné heslá a signály v prípade, že by si sa v zahraničí dostal do problémov. Aj napriek tomu, že žiješ v najbezpečnejšej dobe aká tu kedy bola, zločin ešte stále nevymrel a rovnako ani ľudia, s ním spojení. Ak sa staneš obeťou obchodovania s ľuďmi, páchateľ ťa rád nechá zavolať známym aby nenadobudli podozrenie a nehlásili Tvoju nezvestnosť. Často však, len za podmienky, že tvoj hovor počúva a hrozí ti násilím, v prípade, že doma čokoľvek naznačíš. Maj pripravené nenápadné frázy, na ktoré si ľahko spomenieš v krízovej situácii  a ktoré upozornia tvojich blízkych. Opýtaj sa na psa ktorého nemáš, na vymyslených súrodencov a pod. Dôležité je aby si si na signál spomenul nielen ty, ktorý sa práve trasieš strachom, ale aj tvoj blízky, ktorý je celý rád, že ťa po čase môže počuť.

-- Oznám domov každú zmenu pobytu.

-- Neprijímaj žiadne dary ani pôžičky, nebuď nikomu zaviazaný. Najmä v južných štátoch a najmä pri prisťahovalcoch z afrických krajín je obľúbená taktika predaja, dať okoloidúcemu turistovi malý darček. Neškodná pozornosť otvorí dvere debate, jedna ponuka sem, druhá tam, ani si nenazdáš a už kráčaš akousi bočnou uličkou k vraj výbornému obchodu, iba sa pozrieť na ponúkaný tovar. Nezabúdaj. Nevieš, kto stojí za rohom. Nevieš, či ide o stratégiu malej skupinky zlodejov. Aj keď si dobrosrdečný, pozitívne mysliaci človek, ak ti niekto len tak, vtláča darček do ruky, maj sa aspoň na pozore.

-- Dávaj  na  seba dobrý pozor, vyhýbaj sa neosvetleným uliciam, aj nebezpečným štvrtiam, nenos so sebou cennosti a podobne. Zdanlivo otrepaná fráz, na ktorú aj dnes dopláca nejeden horlivý cestovateľ. Ak sa nepohybuješ v zahraničí často ( čo asi nie je tvoj prípad, keďže čítaš tento článok) s najväčšou pravdepodobnosťou budeš medzi domácimi obyvateľmi tzv. svietiť. Budeš vyčnievať z davu a pozornému oku neunikne, že si cudzinec. Sú to drobnosti ako iné značky oblečenia, farba vlasov, fotoaparát prehodený cez plece. Pokiaľ kráčaš vysvietenou hlavnou ulicou si v bezpečí, ak sa však vydáš tmavým parkom, alebo neznámymi bočnými uličkami, pamätaj, že situácia sa mení.

-- Zákony sú v každej krajine  iné, rovnako aj sankcie za ich porušenie. Zodpovednosť za protiprávne konanie nesie každý sám. Nezabúdaj, že v každej krajine platia aj špecifické zákony, ktoré pre nás nemusia byť samozrejmosťou.

-- Aj keď sa nechystáš v zahraničí šoférovať, oboznám sa aspoň so základnými miestnymi  pravidlami cestnej premávky.

-- V prípade potreby neváhaj kontaktovať slovenské veľvyslanectvo alebo konzulát.

Užitočné rady týkajúce sa  práce v zahraničí: 

-- Dobre si prever agentúru alebo človeka, ktorý ti ponúka prácu v zahraničí.

-- Informácie poskytnuté agentúrou si prever u svojho budúceho zamestnávateľa. Seriózna pracovná agentúra poskytne meno kontaktnej osoby a jej telefónne číslo.

-- Neprijmi nelegálnu prácu - načierno. Vycestuj, až keď podpíšeš pracovnú zmluvu, získaš pracovné povolenie alebo víza.

-- Podpíš len pracovnú zmluvu v jazyku, ktorému dobre rozumieš. Podpis pracovnej zmluvy negarantuje bezpečnosť ponúkanej práce.

-- V žiadnom prípade neprijmi prácu  v cudzine na základe ústneho  prísľubu, ani keby ti ju ponúkali ľudia, ktorých poznáš.

-- V krajine, kam odchádzaš pracovať, si nájdi čo najviac kontaktov /napríklad: od známych, ktorí tam už boli/.

-- Ak sú pracovné podmienky iné, než je uvedené v zmluve, obráť sa na agentúru alebo osobu, ktorá ti prácu sprostredkovala a informuj o tom svojich blízkych doma.

 

Čo dodať na záver?

Ak si pozorne prečítal všetky odporúčania, potom neváhaj a spoznávaj cudzie kraje. Pobyt v zahraničí a skúsenosti, ktoré tam získaš sú dobrou školou života. Šťastnú cestu prajem.

PhDr. Dana Rosová, PhD.: odborníčka s dlhoročnou praxou v oblasti prevencie sociálno-patologických javov/ obchodovania s ľuďmi, rasizmu, extrémizmu, šikanovania, drogových závislostí, porúch správania/ a poradenstva, lektorujem sociálno-psychologické výcviky.

 

Hits: 928