Menu Zavrieť

Conquering Conflict
(Mobilita pracovníkov s mládežou)

/13 - 18. 7. 2018/ Rheinbach/ Nemecko /

Riešenie konfliktov a krízových situácií na pozadí problematiky migrácie.

Organizátor projektu: NGO Nest
Mobilita pracovníkov s mládežou sa uskutoční v termíne od 13. do 18. júla 2018  v mestečku Rheinbach, neďaleko Bonn-u, či Kolína nad Rýnom
Témy projektu: riešenie konfliktných situácií, aktuálne problémy migrácie a utečenectva, xenofóbia a stereotypy,
Pracovný jazyk: Anglický.
Počas projektu budú používané a rozvíjané metódy neformálneho vzdelávania za účelom získania nových praktických skúsenosti a zručností potrebných pre prácu s mládežou.
Cieľ projektu: Rozšíriť poznatky účastníkov o metódach a nástrojoch neformálneho vzdelávania na efektívne riešenie konfliktov a krízových situácií v skupine a v komunite. Rozvinúť diskusiu o aktuálnom stave utečeneckej krízy. Zlepšiť kvalitu práce s mládežou zdieľaním osvedčených metód, ktoré následne budú implementované v lokálnych komunitách, Rozvíjanie tzv. mäkkých zručností účastníkov.
Zúčastnené krajiny:  Taliansko, Azerbajdžan, Nemecko, Srbsko, Gruzínsko, Kosovo, Portugalsko, Albánsko, Slovensko
Počet účastníkov: 21

Kto je ideálny účastník projektu? 
- mládežnícky vedúci, pracovník s mládežou, sociálny pracovník, osoba reprezentujúca určitú mládežnícku skupinu
+ osoba pripravujúca sa na niektorú z uvedených pozícií,
+ osoba so záujmom pôsobiť v budúcnosti na jednej z uvedených pozícií,
plnoletá osoba,
- osoba s predchádzajúcimi skúsenosťami s témou riešenie konfliktov alebo migračná kríza,
- osoba ochotná implementovať nadobudnuté zručnosti v každodennej praxi,
- osoba schopná aktívne komunikovať v Anglickom jazyku (požaduje sa stredne pokročilá znalosť jazyka na úrovni B1 – B2)
Požiadavky na skupinu: 
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 2 účastníkov.
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho ciele.  Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural evening"

Dôležité info:
Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel programu Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu.
Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 275 .
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať / odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.
Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Na žiadosť zabezpečí účastníkovi sprostredkovanie cestovného postenia Vysielajúca organizácia.

Ako sa prihlásiť?
Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) na info@youthfullyyours.sk
Projekt je finančne podporený programom Erasmus +
ErasmusPlusO

Hits: 699