Menu Zavrieť

Don’t hate, what you don’t understand
(Mládežnícka výmena)

Zaujímajú ťa témy ako ľudské práva tolerancia, či migračná kríza? 

/16. - 24. 3. 2019/ Zakopane/ Poronin/ Poľsko

Organizátor projektu: Fundacja Kopalnia Inicjatyw


Mládežnícka výmena sa uskutoční v termíne od 16. marca do 24. marca 2019 v  meste Poronin,  v Poľsku.

Jej hlavnými témami budú ľudské práva a tolerancia, pričom sa nevyhneme ani otázkam migračnej krízy. Úlohou projektu bude rozšíriť poznatky účastníkov o xenofóbii, agresívnych a nenávistných prejavoch, s ktorými sa denne stretávame v médiách a na sociálnych sieťach.
Celá mládežnícka výmena bude prebiehať prostredníctvom workshopov, diskusií, exkurzii a stretnutí. Ne-formálne vzdelávanie s ktorým sa stretneš, obohatí tvoj život o nové kompetencie, ktoré hravo využiješ v mládežníckych organizáciách v tvojom okolí.
Súčasťou výmeny bude aj návšteva koncentračného tábora Osvienčim (tento vzdelávací výlet však nebude preplatený organizátorom, preto je potrebné rátať s poplatkom 25 Eur na organizačné náklady).
Počas projektu spoločne vytvoríte brožúrku, ktorá bude obsahovať všetko, čo ste sa počas projektu naučili. Taktiež vytvoríte video, ktoré bude slúžiť na propagáciu témy projektu a bude obsahovať dokumenty a interview.

Pracovný jazyk: Anglický.

Zúčastnené krajiny: Turecko, Španielsko, Grécko, Slovensko, Poľsko

Počet účastníkov: 35

Kto je ideálny účastník projektu?

  • aktívny pracovník v danej oblasti alebo osoba dotknutá zmienenými problémami,
  • mladý človek zaujímajúci sa o témy ako xenofóbia, hate speech, diskriminácia či ľudské práva,
  • osoba vo veku 18 - 25,
  • osoba schopná aktívne komunikovať v Anglickom jazyku,
  • osoba motivovaná a schopná aktívne participovať na celom projekte,
  • hľadáme aj jedného lídra, ktorý sa zúčastní prípravného stretnutia (APV), ktoré sa uskutoční v dňoch 18 - 20.  februára v Zakopanom (náklady budú taktiež uhradené).

Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 6 +1 (mládežnícky líder).
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho ciele. Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural evening".

Dôležité info:

Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus + prostredníctvom organizátora projektu.

Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 180 €. (Preprava bude pravdepodobne zabezpečená mikrobusom)
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať / odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.

Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Poľsku.  

Ako sa prihlásiť?

Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) + motiváciu prečo by si práve ty mal ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.sk

INFO PACK nájdeš práve TU!!!

Deadline na prihlásenie: 10. 2. 2019 23.2.2019

Projekt je finančne podporený programom Erasmus +
ErasmusPlusO

Hits: 1215