Menu Zavrieť

Mimovládna organizácia Youthfully Yours SK bola založená ako občianske združenie a registrovaná Ministerstvom vnútra SR začiatkom januára 2015.

Jej hlavným poslaním je podpora aktívneho občianstva, sociálnej inklúzie a interkultúrneho dialógu.

Našu činnosť sústreďujeme smerom k mladým ľuďom prevažne vo veku 18 až 30 rokov. Snažíme sa  zvyšovať ich povedomie o aktuálnych možnostiach vzdelávania, dobrovoľníctva a odbornej praxe v zahraničí.

Podporujeme ich ambície hlásiť sa na medzinárodné semináre, konferencie a praktické stáže, prípadne sa uchádzať o semestrálny pobyt alebo celé štúdium na zahraničných univerzitách. Rovnako sa snažíme vysvetľovať benefity Európskej dobrovoľníckej služby. Osobnú medzinárodnú skúsenosť mladého človeka považujeme za správny nástroj na potlačovanie xenofóbie a multikultúrnych predsudkov stále prítomných v našej spoločnosti.

Hits: 1678