Menu Zavrieť

Beyond Horizons
(Mobilita mládeže)

near Cabo Roca, Portugal press "L" for best view!

/20. - 26. 3. 2017/ Lagos/ Portugalsko /

Aká je budúcnosť mládežníckych projektov? Môžu slúžiť ako nástroj boja proti nezamestnanosti, podpora tolerancie, či podnikateľského prostredia? Poď s nami diskutovať do Lagos-u!   

Organizátor projektuAssociação Giramundo Lagos
Mobilita mládeže sa uskutoční v termíne od 20. do 26. Marca 2017 v meste Lagos v Portugalsku.
Témy projektu: Budúcnosť mládežníckych projektov (najmä v rámci programu Erasmus+), Kritické myslenie, najnovšie metódy a best practice pri práci s mládežou,
Pracovný jazyk: Anglický.
Počas projektu budú používané a rozvíjané metódy neformálneho vzdelávania za účelom získania tzv. mäkkých zručností - soft skills
Cieľ projektu: Diskusia o budúcnosti mládežníckych projektov a ich možné využite pre riešenie celospoločenských problémov. Odovzdanie pracovníkom s mládežou / organizáciám venujúcim sa mládeži poznatky (know how /best practice) o najnovších trendoch a metódach, ktoré im môžu pomôcť v ich činnosti. Vytvorenie platformy umožňujúcej jednoduché hľadanie partnerov a podpory pre svoj projekt. Aktívne zapojiť mladých lídrov do aktivít EU pre mládež. Podporiť spoluprácu mládežníckych organizácii, podporiť budovanie pevných a udržateľných partnerstiev mládežníckych organizácii v EU 
Zúčastnené krajiny: Poľsko, Slovensko, Rumunsko, Slovinsko, Grécko, Portugalsko, Estónsko, Španielsko, Taliansko, Česko, Macedónsko, Bulharsko
Počet účastníkov: 24

Algarve Carvoeiro Beach Photography Messagez.com

Požiadavky na účastníka: 
- vek minimálne 18 rokov 
- aktívna znalosť Anglického jazykapre potreby Mládežníckej výmeny postačuje mierne pokročilá znalosť jazyka na úrovni B1
-
bohaté skúsenosti s programom Erasmus+ najmä z oblasti mládežníckych projektov
- vlastníctvo vlastného názoru a schopnosť ho prezentovať
Úlohy účastníka: 
- aktívne participovať na programe projektu.
- prezentovať aktivity a ciele organizácie YY SR
prezentovať Slovenskú republiku a jej kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural evening". 

38729025

17c7afcd9aa1c510a9bef833e2c1a6e1

Dôležité info:
Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel programu Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu.
Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 360 €. Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať / odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.
Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Na žiadosť zabezpečí účastníkovi sprostredkovanie cestovného postenia vysielajúca organizácia.
 

59f0b4e9095a022262a413b9045ebd1d

Praia-da-Marinha-Algarve_CS

Ako sa prihlásiť?
Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) na info@youthfullyyours.sk
Projekt je finančne podporený programom Erasmus +
ErasmusPlusO

Hits: 19