Menu Zavrieť

Bezpečne, mimoškolne
(Mobilita pracovníkov s mládežou)

Chceš vedieť ako sa zachovať v krízových situáciách?

/11. 8. - 18. 8. 2019/ Velké Karlovice/ Česko

Organizátor projektu: Tady v Rožňove

Školenie sa uskutoční v termíne od 11. do 18. augusta 2019 v horskom meste Velké Karlovice v Čechách.

Hlavným cieľom školenia bude poskytnúť pracovníkom s mládežou komplexného sprievodcu v krízových situáciách, bezpečnosti práce a poskytovaniu prvej pomoci.  Úlohou kurzu bude predanie, upevnenie a nácvik znalostí a kompetencií pri krízovej intervencii. Účastníci kurzu budú schopný posúdiť bezpečnostné rizika v rámci ich aktivít.

Školenie bude zamerané na:

  • preškolenie pracovníkov s mládežou k získaniu ucelených kompetencií a znalostí v oblastí krízovej intervencii, poskytovaniu prvej pomoci,
  • poskytnúť možnosť nadväzovať partnerstvá medzi slovenskými a českými organizáciami
  • zvýšenie kapacity zapojených vidieckych neziskových organizácií,
  • poskytnutie príležitosti českým a slovenským uchádzačom s jazykovou bariérou.

Pracovný jazyk: Slovenský, Český.

Zúčastnené krajiny: Slovensko, Česko

Počet účastníkov: 8

Kto je ideálny účastník projektu?

  • mládežnícky vedúci, pracovník s mládežou, sociálny pracovník, projektový koordinátor
  • osoba so záujmom o tému projektu
  • osoba pripravujúca sa na niektorú z uvedených pozícií,
  • osoba so záujmom pôsobiť v budúcnosti na jednej z uvedených pozícií,
  • plnoletá osoba 18+ (horná veková hranica nie je určená),      

Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 4 - och účastníkov.
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho vymedzené ciele.  Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural night".

 

Dôležité info:

Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu.

Cestovné náklady budú účastníkovi hradené.
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať/odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.

Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Česku.

Ako sa prihlásiť?

Pošli nám svoje CV + motiváciu o tom, prečo by si práve TY mal/a ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.sk

INFOPACK nájdeš TU!!!

Deadline na prihlásenie: 11.7.2019

Projekt je finančne podporený programom Erasmus+.
ErasmusPlusO

Hits: 565