Menu Zavrieť

BREAD and ROSES
(Mládežnícka výmena)

Aké sú tvoje skúsenosti s rodovou rovnosťou?

/1. - 10. 7. 2019/ Poggio/ Mirteto/ Taliansko

Organizátor projektu: Lunaria + Artemide

Táto mládežnícka výmena sa bude konať v talianskom mestečku Pogio Mirteto, v termíne od 1. - 10. 7. 2019.

Hlavnou témou projektu je rodová rovnosť a jej vnímanie. Počas projektu budú navrhnuté nástroje a metódy na podporu rodovej rovnosti, ako dôležitej súčasti ľudských práv. Mládežnícka výmena bude mať za úlohu zvýšiť informovanosť o danej téme v rámci lokálnych komunít.

Ciele projektu:
- poskytnúť účastníkom súhrnný obraz o vnímaní rodovej rovnosti v zúčastnených krajinách,
- zvýšiť povedomie medzi mládežou na stereotypy, ktoré sú spojené s citlivými genderovými problémami a ich potenciálnymi následkami,
- zdieľať príklady z praxe pri podpore rodovej rovnosti,
- povzbudiť mládež pri experimentovaní s novými nástrojmi, ktoré môžu byť prospešné pri zvyšovaní povedomia o rodovej rovnosti.

Pracovný jazyk: Anglický.

Zúčastnené krajiny: Taliansko, Slovensko,  Grécko,  Francúzsko

Počet účastníkov: 29

Si vhodným účastníkom, ak si:

  • osoba vo veku 18 - 25 rokov,
  • odhodlaný dozvedieť sa viac o rodovej rovnosti,
  • aktívny pracovník v danej oblasti alebo osoba dotknutá zmienenými problémami,
  • schopný komunikovať aj v anglickom jazyku,
  • motivovaný aktívne participovať na celom projekte.                                                    

Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 7 - mich (6 +1 líder) účastníkov.
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho ciele.  Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural night".

 

Dôležité info:

Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus + prostredníctvom organizátora projektu.

Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 275 .
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať / odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.

PoistenieCestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Taliansku. 

Ako sa prihlásiť?

Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) + motiváciu, prečo by si práve ty mal/a ísť na túto mládežnícku výmenu na project@youthfullyyours.sk

INFO PACK nájdeš práve TU!!!

Deadline na prihlásenie:  31. 3. 2019

Projekt je finančne podporený programom Erasmus +
ErasmusPlusO

Hits: 1322