Menu Zavrieť

Connect & Respect
(Mládežnícka výmena)

 

 

Získaj vzdelanie v oblasti diskriminácie!

 

/21. 2. - 4. 3. 2022/ Poiana Negrii/ Rumunsko

Mládežnícka výmena sa uskutoční v termíne od 21. februára do 4. marca 2022 v krásnom meste Poiana Negrii v Rumunsku.

Vyvinuli sme projekt „Connect & Respect“, ktorý rieši realitu dnešnej spoločnosti.
Žijeme vo svete, ktorý je čoraz rozmanitejší. Ľudia sa zároveň zdráhajú akceptovať iné kultúry, pričom etnicita a náboženstvo sú jedny z najrozšírenejších diskriminačných kritérií v európskych krajinách.
Na jednej strane musíme vyjadrovať svoje názory a identitu, na druhej musíme žiť v súlade s ľuďmi okolo nás, byť chápaví a tolerantní.

Projekt bude zameraný na:

 • vzájomné spoznávanie a teambuildingové metódy
 • interaktívne metódy prezentácie
 • metódy na generovanie a systematizáciu nápadov
 • rôzne metódy skupinovej diskusie
 • prípadové a iné metódy štúdia problémov
 • hovorenie na verejnosti
 • divadlo, dráma a iné zážitkové metódy
 • asertívne metódy
 • praktické učenie
 • medzikultúrne vzdelávanie
 • tímová práca

Pracovný jazyk: Anglický.

Zúčastnené krajiny: Slovensko, , Rumunsko, Anglicko, Španielsko, Grécko a Maďarsko

Počet účastníkov: 42

Kto je ideálny účastník projektu?

 • Mladý človek so záujmom o tému projektu, 
 • osoba vo veku 18 - 30 rokov. 

Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 7-mich mladých ľudí  (z toho 1 mládežnícky líder).
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho ciele. Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural evening".

Dôležité info:

Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu.

Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 180 €.
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať/odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.

Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Rumunsku.  

Ako sa prihlásiť?

Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) + motiváciu o tom, prečo by si práve TY mal/a ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.sk

INFOPACK nájdeš TU!!!

Deadline na prihlásenie: 10.12.2021

Projekt je finančne podporený programom Erasmus+.
ErasmusPlusO

Hits: 760