Menu Zavrieť

CorRUPTION
(Mobilita mládeže)

/27. august - 4. september 2018/ Brașov/ Rumunsko

Si už unavený z korupcie? Zaujíma ťa, ako ju riešia v iných štátoch?

Organizátor projektu: Asociaţia de Tineri din Ardeal – Filiala Brașov 
Mobilita mládeže sa uskutoční v termíne od 27. augusta do 4. septembera 2018 v meste Brașov (Rumunsko).
Hlavným cieľom projektu je diskutovať o probléme Korupcie v krajinách východnej a južnej Európy.
Pracovný jazyk: Anglický.
Počas projektu budeš hľadať príčiny korupcie a identifikovať jej dôsledky. Budeš mať možnosť navrhnúť možné riešenia tohto nežiadúceho fenoménu a diskutovať o nich. V druhej časti programu si zlepšiš svoje digitálne zručnosti, pri tvorbe videa. Naučíš sa ako jednoducho spracovať video a osloviť ním čo najväčšiu cieľovú skupinu. Počas mládežníckej výmeny budeš používať metódy neformálneho vzdelávania a zážikového učenia sa. 
Zúčastnené krajiny:  Rumunsko, Grécko, Maďarsko, Taliansko, Slovensko, Španielsko
Počet účastníkov: 36
Kto je ideálny účastník projektu?
- vek 17 - 24 rokov
- základná znalosť Anglického jazyka
Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 6 - tich účastníkov (5+ 1 líder bez vekového limitu).
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho ciele.  Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural night".

Dôležité info:
Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus + prostredníctvom organizátora projektu.
Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 180 .
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať / odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.
Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Nemecku.  Na žiadosť zabezpečí účastníkovi sprostredkovanie cestovného postenia vysielajúca organizácia.
 
Ako sa prihlásiť?
Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) + motiváciu prečo práve ty by si mál ísť na tento projekt na info@youthfullyyours.sk
INFO PACK nájdeš práve TU!!!
Projekt je finančne podporený programom Erasmus +
ErasmusPlusO

Hits: 827