Menu Zavrieť

CQ is the new IQ
(Mobilita pracovníkov s mládežou)

Chceš byť plne inteligentný/á? Tak si poď zlepšiť svoje CQ!

/22. 9. - 30. 9. 2019/ Limassol/ Cyprus

Organizátor projektu: DOREA Educational Institute

Tréningový kurz sa uskutoční v termíne od 22. do 30. septembra 2019 v prímorskom meste Limassol, na ostrove Cyprus.

Hlavným cieľom tréningu bude propagovať povedomie a samotné vytváranie inkluzívnych spoločností a to za pomoci zvyšovania počtu pracovníkov s mládežou a najmä ich kvality. Novovytvorené skupiny vyškolených pracovníkov by mali používať kultúrnu inteligenciu (Cultural Inteligence) CQ, ako základný kameň na porozumenie a akceptáciu. Táto inteligencia sa skladá zo schopnosti akceptovať a porozumieť kultúrne rozdiely spôsobom, ktorý vytvára úprimnú a intenzívnu kooperáciu medzi ľuďmi z rozdielnych kultúr.

Projekt bude zameraný na:

  • predstavenie CQ pracovníkom s mládežou a mládežníckym organizáciám,
  • poukázať na využitie CQ ako nástroja na posilnenie akceptovania rozdielnych kultúr,
  • vybaviť mládežníckych pracovníkov, učiteľov, sociálnych pracovníkov... s potrebnými skúsenosťami na prácu v multikultúrnych skupinách mladých ľudí a tiež na prípravu mladých ľudí na prácu/život v interkultúrnom prostredí,
  • zlepšiť si zručnosti ako napr. coaching a navrhovanie workshopov, aby mohli nové skúsenosti posúvať ďalej. 

Súčasťou projektu bude aj zorganizovanie workshopu s témou CQ vo vašej komunite po návrate z tréningu. 

Pracovný jazyk: Anglický.

Zúčastnené krajiny: Cyprus, Litva, Estónsko, Slovensko, Slovinsko, Grécko, Bulharsko, Poľsko, Taliansko a Španielsko.

Počet účastníkov: 30

Kto je ideálny účastník projektu?

  • mládežnícky vedúci, pracovník s mládežou, sociálny pracovník, projektový koordinátor
  • osoba s aspoň základnými skúsenosťami facilitovania neformálneho vzdelávania,
  • osoba pripravujúca sa na niektorú z uvedených pozícií,
  • osoba so záujmom pôsobiť v budúcnosti na jednej z uvedených pozícií,
  • plnoletá osoba (horná veková hranica nie je určená),
  • osoba schopná aktívne komunikovať v Anglickom jazyku (požaduje sa stredne pokročilá znalosť jazyka na úrovni B1 – B2).           

Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 3 - och účastníkov.
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho vymedzené ciele.  Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural night".

Dôležité info:

Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu.

Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 275 €.
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať/odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.

Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné na Cypre.  

Ako sa prihlásiť?

Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) + motiváciu o tom, prečo by si práve TY mal/a ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.sk

INFOPACK nájdeš TU!!!

Deadline na prihlásenie: 28. 6. 2019

Projekt je finančne podporený programom Erasmus+.
ErasmusPlusO

Hits: 962