Menu Zavrieť

DigiView 2
(Mobilita pracovníkov s mládežou)

Baví ťa fotografovanie a editovanie a chcel/a by si to využiť pri práci s mládežou?

/6. 11. - 15. 11. 2019/ Bar/ Čierna Hora

Organizátor projektu: More Mosaic & MITRA France

Tréningový kurz sa uskutoční v termíne od 6. do 15. novembra 2019 v meste Bar, v Čiernej Hore.

Projekt bude zameraný na:

  • výmenu praktických skúseností a nápadov o dôležitosti multimédií v práci s mládežou a najmä o využívaní najnovších foto a video nástrojov, 
  • rozvíjanie digitálnych kompetencií pomocou vytvárania konkurencieschopných ,,video životopisov,, a videí, ktoré vás dokážu predať,
  • objavovanie multimediálnych aktivít ako nástroj na inter-kultúrny dialóg a sociálnu inklúziu a prispôsobenie týchto multimediálnych  aktivít v závislosti na potreby cieľovej skupiny,
  • poskytnutie možnosti pracovníkom s mládežou rozvinúť si predajné multimediálne zručnosti,
  • povzbudiť účastníkov na šírenie získaných kompetencií vo svojich komunitách.

Pracovný jazyk: Anglický.

Zúčastnené krajiny: Albánsko, Čierna Hora, Chorvátsko, Francúzsko, Nemecko, Estónsko, Maďarsko, Kosovo, Slovensko, Portugalsko, Grécko, Rumunsko, Bulharsko a Švédsko.

Počet účastníkov: 39

Kto je ideálny účastník projektu?

  • organizátor požaduje iba účastníkov mužského pohlavia,
  • osoba aspoň so základnými vedomosťami o fotografovaní,
  • osoba so záujmom o tému projektu,
  • plnoletá osoba (horná veková hranica nie je určená),
  • osoba schopná aktívne komunikovať v Anglickom jazyku (požaduje sa stredne pokročilá znalosť jazyka na úrovni B1 – B2).           

Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 3 - och účastníkov.
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho vymedzené ciele.  Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural night".

Dôležité info:

Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu.

Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 275 €.
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať/odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.

Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Čiernej Hore.  

Ako sa prihlásiť?

Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) + motiváciu o tom, prečo by si práve TY mal/a ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.sk

INFOPACK nájdeš TU!!!

Deadline na prihlásenie: 18. 9. 2019

Projekt je finančne podporený programom Erasmus+.
ErasmusPlusO

Hits: 709