Menu Zavrieť

DigiView
(Mobilita pracovníkov s mládežou)

Zaujímaš sa o fotografovanie a chcel/a by si ho využiť pri práci s mládežou?

/29. 8. - 7. 9. 2019/ Shkoder/ Albánsko

Organizátor projektu: More Mosaic & MITRA France

Tréningový kurz sa uskutoční v termíne od 29 augusta. do 7. septembra 2019 v  meste Shkoder, v Albánsku.

Projekt bude zameraný na:

  • výmenu praktických skúseností a nápadov o dôležitosti multimédií v práci s mládežou a najmä o využívaní najnovších foto a video nástrojov, 
  • rozvíjanie digitálnych kompetencií pomocou vytvárania konkurencieschopných ,,video životopisov,, a videí, ktoré vás dokážu predať,
  • objavovanie multimediálnych aktivít ako nástroj na inter-kultúrny dialóg a sociálnu inklúziu a prispôsobenie týchto multimediálnych  aktivít v závislosti na potreby cieľovej skupiny,
  • poskytnutie možnosti pracovníkom s mládežou rozvinúť si predajné multimediálne zručnosti,
  • povzbudiť účastníkov na šírenie získaných kompetencií vo svojich komunitách.

Projekt sa skladá z dvoch častí, pričom druhá sa uskutoční v Čiernej Hore od 6. do 15. Novembra.

Pracovný jazyk: Anglický.

Zúčastnené krajiny: Albánsko, Čierna Hora, Chorvátsko, Francúzsko, Nemecko, Estónsko, Maďarsko, Kosovo, Slovensko, Portugalsko, Grécko, Rumunsko, Bulharsko a Švédsko.

Počet účastníkov: 39

Kto je ideálny účastník projektu?

  • mládežnícky vedúci, pracovník s mládežou, sociálny pracovník, projektový koordinátor
  • osoba pripravujúca sa na niektorú z uvedených pozícií,
  • osoba so záujmom pôsobiť v budúcnosti na jednej z uvedených pozícií,
  • plnoletá osoba (horná veková hranica nie je určená),
  • osoba schopná aktívne komunikovať v Anglickom jazyku (požaduje sa stredne pokročilá znalosť jazyka na úrovni B1 – B2).           

Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 3 - och účastníkov.
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho vymedzené ciele.  Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural night".

Dôležité info:

Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu.

Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 275 €.
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať/odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.

Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Albánsku.  

Ako sa prihlásiť?

Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) + motiváciu o tom, prečo by si práve TY mal/a ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.sk

INFOPACK nájdeš TU!!!

Deadline na prihlásenie: 27. 6. 2019

Projekt je finančne podporený programom Erasmus+.
ErasmusPlusO

Hits: 1007