Menu Zavrieť

DigiMigrACT
(Mobilita pracovníkov s mládežou)

Zaujíma ťa migrácia a sociálna inklúzia?

/23. - 30.7. 2021/ Clermont-Ferrand/ Francúzsko

Organizátor projektu: Resopa

Tréningový kurz sa uskutoční v termíne od 23. do 30. júla 2021 v meste Clermont-Ferrand vo Francúzsku, ktoré je nominované na Európske mesto kultúry 2028. Je známe vulkánmi, ktoré ho obkolesujú, a tiež katedrálou Notre Dame du Port.

DigiMigrACT je tréningový kurz spájajúci pracovníkov s mládežou z 10-tich krajín EÚ, ktorého cieľom je ponoriť sa do otázok menšín, migrácie a sociálnej inklúzie. Projekt sa opiera o osobné skúsenosti účastníkov, ktorí sa zaujímajú o témy spojené s migráciou alebo zažili migráciu na vlastnej koži. Za pomoci prvkov neformálneho vzdelávania, najmä digitálneho storytellingu, si účastníci osvoja nástroje a aktivity, ktoré im následne pomôžu nielen zvýšiť povedomie o témach spojených s migráciou, ale taktiež aktívne zapájať lokálne komunity do procesov inklúzie migrantov. 

Účastníci sa počas projektu zapoja aj do tvorby video-dokumentu zobrazujúceho úspešné príbehy ex-migrantov a dobré postupy s ich inklúziou a integráciou, ktorého cieľom bude zbúrať stereotypy sprevádzajúce tému migrácie.

Počas projektu získate množstvo skúseností, inšpirácií a vedomostí, ktoré sa zameriavajú na nádej, že konkrétne akcie nevyhnutné na zmenu nie sú len potrebné, ale aj možné! 

Pracovný jazyk: anglický

Zúčastnené krajiny: Francúzsko, Rumunsko, Estónsko, Grécko, Taliansko, Nemecko, Belgicko, Slovensko, Turecko, Španielsko

Počet účastníkov: 26 (2 zo SR)

Kto je ideálny účastník projektu?

  • mládežnícky vedúci, pracovník s mládežou, sociálny pracovník, projektový koordinátor
  • osoba pripravujúca sa na niektorú z uvedených pozícií,
  • osoba so záujmom pôsobiť v budúcnosti na jednej z uvedených pozícií,
  • plnoletá osoba 18+ ,
  • osoba schopná aktívne komunikovať v anglickom jazyku (požaduje sa strednepokročilá znalosť jazyka na úrovni B1 – B2)

Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 2 účastníkov.
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho vymedzené ciele. Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Intercultural night".

migration, world

Dôležité info:

Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu.

Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 275.
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať/odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.

Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné vo Francúzsku 

Ako sa prihlásiť?

Pošli nám svoje CV (v anglickom jazyku) + motiváciu o tom, prečo by si práve TY mal/a ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.sk. Do predmetu uveď názov projektu.

INFOPACK nájdeš TU!!!

Deadline na prihlásenie: ASAP

Projekt je finančne podporený programom Erasmus+.
ErasmusPlusO

Hits: 365