Menu Zavrieť

Digital Natives
(Mobilita pracovníkov s mládežou)

Zlepši sa vo svojich digitálnych kompetenciách!

/12. 10. - 19. 10. 2019/ Zadar/ Chorvátsko

Organizátor projektu: Udruga Prizma

Tréningový kurz sa uskutoční v termíne od 12. do 19. októbra 2019 v  historickom prímorskom meste Zadar, v Chorvátsku.

Hlavným cieľom projektu bude zvyšovanie kvality a efektívnosti práce s mládežou za pomoci zvýšenia digitálnych kompetencií u pracovníkov s mládežou. Počas tejto mobility účastníci porozumejú hlavne dôležitosti digitalizácie spoločnosti, naučia sa plánovať, navrhovať a vyhodnocovať digitálnu prácu, pochopia potrebám digitálnej komunikácie, bezpečnosti a kreativite.

Digitálna práca s mládežou znamená proaktívne využívanie a adresovanie digitálnych technológií a médií v práci s mládežou. Digitálna gramotnosť zohráva v súčasnosti kľúčovú úlohu moderného občana a celkovo moderného života  a  práve preto by ju pracovníci s mládežou mali podporovať a šíriť. Práve tento projekt Vás naučí používať rôzne tooly a zvýši Vašu digitálnu gramotnosť, na základe čoho budete schopný pomáhať aj ľuďom s obmedzenými možnosťami, priamo za pomoci digitálnych médií.

Pracovný jazyk: Anglický.

Zúčastnené krajiny: Litva, Španielsko, Lotyšsko, Slovinsko, Taliansko, Chorvátsko, Slovensko a Portugalsko.

Počet účastníkov: 22

Kto je ideálny účastník projektu?

  • mládežnícky vedúci, pracovník s mládežou, sociálny pracovník, projektový koordinátor
  • osoba pripravujúca sa na niektorú z uvedených pozícií,
  • osoba so záujmom pôsobiť v budúcnosti na jednej z uvedených pozícií,
  • plnoletá osoba (horná veková hranica nie je určená),
  • osoba schopná aktívne komunikovať v Anglickom jazyku (požaduje sa stredne pokročilá znalosť jazyka na úrovni B1 – B2).           

Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 3 - och účastníkov.
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho vymedzené ciele.  Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural night".

Dôležité info:

Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu.

Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 275 €.
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať/odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.

Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Chorvátsku.  

Ako sa prihlásiť?

Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) + motiváciu o tom, prečo by si práve TY mal/a ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.sk. Do predmetu uveď názov projetku.

INFOPACK nájdeš TU!!!

Deadline na prihlásenie: 7. 8. 2019

Projekt je finančne podporený programom Erasmus+.
ErasmusPlusO

Hits: 771