Menu Zavrieť

Európsky zbor solidarity na Slovinsku
( Dobrovoľníctvo )

Zaži dobrovoľníctvo na vlastnej koži a urob pri tom niečo prospečné nie len pre seba !

/1. 6. – 3. 7. 2020/Domžale/Slovinsko

? Chcel by si sa stať európskym dobrovoľníkom? Čo tak stráviť jeden mesiac v Slovinsku ?! 

Rád by si skúsil aké je to žiť vkrajine, s ktorou si nás neustále pletú? Vždy bolo tvojim snom pracovať s mladými ľuďmi? Zaujíma ťa zistiť ako funguje organizácia podujatíŽe sa ale necítiš na to vycestovať niekam na dlhšie? Nie je problém -> tento projekt je v trvaní jedného mesiaca! Neváhaj a napíš nám.

Projekty Európskeho zboru solidarity predstavujú pre dobrovoľníkov jedinečnú príležitosť vzdelávania v rôznych smeroch.

Kde -> DomžaleSlovinsk 

Organizátor -> Youth Center Domžale 

Termín -> 1. jún 2020 – 3. júl 2020

Popis projektu 

Na tomto projekte sa zúčastní 12 dobrovoľníkov z krajín Európskej únie. Cieľom projektu je pripraviť aktivity pre mladých ľudí vo veku od 6 do 30 rokov, ktorí trávia voľný čas v uliciach a realizovať tieto vopred pripravené aktivity priamo v uliciach počas druhého, tretieho a štvrtého týždňa programu. S pripravenými aktivitami sa dobrovoľníci a ostatní pracovníci tiež zúčastnia ďalších podujatí, ktoré sa budú konať v miestnom prostredí. Zároveň bude jednou z aktivít aj propagácia Centra mládeže v miestnom prostredí a pozvali mladých ľudí, aby sa pripojili k niektorej aktivity, ktorá je zahrnutá v programe centra.

Program pre dobrovoľníkov je nasledujúci:  

 1. týždeň: príchod, spoznávanie sa, spoznávanie mládežníckeho centra, budovanie tímu,úvod do práce s mládežou a práce s mládežou vuliciach 
 2. týždeň: pokračovanie v školeniach o práci s mládežou vuliciach, príprava aktivít na ulici, príprava medzikultúrneho večera. 
 3. týždeň:podujatia v uliciachDomžale 
 4. týždeň: podujatia v uliciachvDomžale, príprava brožúry týchto aktivít.  
 5. týždeň: organizácia udalostiv centre mládeže, dokončenie brožúry, záverečné hodnotenie.

Počas tohto projektu dobrovoľníci:  

 • zistia čo je to Európsky zbor solidarity a Youthpass 
 • dozvedia sa, čo je práca s mládežou a taktiež čo si vyžaduje práca s mládežou v uliciach,  
 • premýšľajú o kompetenciách získaných v priebehu projektu a vykonajú sebahodnotenie pred a po ukončení projektu;  
 • naučia sa organizovať aktivity pre mladých ľudí, 
 • získajú povedomie o rôznych neformálnych metódach učenia a reflexie,
 • naučia sa pracovať v skupinách a v medzikultúrnom prostredí, 
 • zlepšia si svoju komunikáciu v angličtine, 
 • získajú sociálne kompetencie. 
 Ideálny kandidát: 

 • vek od 18 do 30 rokov,
 • schopný plynule sa dorozumieť po angličtiny a nebáť sa komunikácie s ľuďmi,
 • s pozitívnym prístupom k tímovej práci 
 • so záujmom o prácu pri komunikácii s mladými ľuďmi  
 • so záujmom o prácu vonku 

Dôležité informácie: 

Dobrovoľníci budú ubytovaní v miestnom hosteli Hiša na travniku. Vzdialenosť do centra mládeže Domžale je približne 10-15 minút autobusom alebo 40 minút pešo. V každej miestnosti budú maximálne 3 dobrovoľníci. Sprchy a toalety sú spoločné. K dispozícii je tiež malá terasa a veľká spoločenská miestnosť s kuchyňou a TV. V hosteli je  k dispozícii bezplatné Wi-Fi pripojenie na internet. Každému dobrovoľníkovi bude poskytnutý lístok na autobus pre zabezpečenie dopravy do centra. !

Dobrovoľník bude dostávať mesačný finančný príspevok na nákup potravín, okrem iného bude dobrovoľníkovi vyhradená finančná čiastka v podobe vreckového, ktoré činí 4 EUR/deň.   

Cestovné náklady budú dobrovoľníkovi hradené na základe vzdialenosti z miesta bydliska do miesta výkonu projektu Európskeho zboru solidarity 

Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný dobrovoľník individuálne (v prípade potreby alebo akýchkoľvek nejasností sú možné konzultácie s osobou zodpovednou za projekt v rámci Youthfully Yours SK) 

Mimoriadne dôležité!: Dobrovoľník je povinný uchovať si originály všetkých cestovných dokladov (všetkých druhov využitej dopravy -> lietadlo, vlak, autobus..) a tie odovzdať/odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.

Ako sa prihlásiť ?

Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) + motiváciu o tom, prečo by si práve TY mal/a ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.sk

Nezabúdaj, že projektov Európskeho zboru solidarity sa môže zúčastniť každý vo veku od 18 do 30 rokov.

Deadline na prihlásenie: 24.4.2020

Projekt je finančne podporený programom Európsky zbor solidarity.

Hits: 703