Menu Zavrieť

Ethnicity and Integration in Multicultural Europe”(ETNIC)

(Mobilita pracovníkov s mládežou)

Sibiu-3091-smallTabletRetina

/27.11 - 2.12. 2017/ Sibiu/ Rumunsko/

Zefektívni proces začlenenia minoritných skupín a prispej k etnickej a kultúrnej tolerancii v Rumunsku!

Mobilita pracovníkov s mládežou sa uskutoční v termíne od 27.novembra do 2.decemba 2017 v Sibiu, Rumunsku
Témy projektu: tolerancia, integrácia, sociálne začlenenie
Pracovný jazyk: Anglický.
Počas projektu budú používané a rozvíjané metódy neformálneho vzdelávania za účelom získania nových praktických skúsenosti a zručností potrebných pre prácu s mládežou. 
Cieľ projektu: zefektívniť proces začlenenia minoritných skupín a spozitívniť etnickú a kultúrnu toleranciu. Prezentácia a identifikácia inovatívnych metód na podporu sociálneho začlenenia charakteristické pre každú zúčastnenú krajinu. Priame poznanie ťažkostí, výmeny názorov a skúseností s integráciou špecifických pre miestne etnické skupiny a hľadanie riešení pre nich.
 Zúčastnené krajiny: Rumunsko, Francúzsko, Taliansko, Španielsko, Bulharsko, Poľsko, Litva, Cyprus, Turecko, Azerbajdžan, Gruzínsko, Chorvátsko, Slovensko
Počet účastníkov: 32

centru-sibiu-de-sus-medieval-festival

Kto je ideálny účastník projektu? 
- študent stredoškolského alebo vysokoškolského stupňa štúdia
- pracovník s mládežou, sociálny pracovník, člen mládežníckej organizácie
- plnoletá osoba (horná veková hranica nie je určená),
- osoba schopná aktívne komunikovať v Anglickom jazyku (požaduje sa stredne pokročilá znalosť jazyka na úrovni B1 – B2)
Požiadavky na skupinu: 
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 2 účastníkov. 

Dracula's Bran Castle

Dôležité info:
 Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel programu Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu.
Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 180 €. Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať / odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.
Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Na žiadosť zabezpečí účastníkovi sprostredkovanie cestovného postenia vysielajúca organizácia.

Inside Sibiu Orthodox Church
Inside Sibiu Orthodox Church

Ako sa prihlásiť?
Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) na info@youthfullyyours.sk
Projekt je finančne podporený programom Erasmus +
ErasmusPlusO

Hits: 870