Menu Zavrieť

Enter Unity – EU4U 
(Mobilita pracovníkov s mládežou)

Limassol_17085

/8-15.11.2016/ Limassol / Cyprus /

V novembri na Cyprus? Na Projekt zameraný na fungovanie EU!

EU4U logo

Organizátor projektu: DOREA Educational Institute http://dorea.org/
Mobilita pracovníkov s mládežou sa uskutoční v termíne od 8 do 15 novembera 2016 pri meste Limassol na Cypre.
Témy projektu: Fungovanie EU. Hodnoty a princípy EU. Vplyv rozširovania EU na možnosti vzdelania a trhu práce. Aktívne občianstvo EU. Opatrenia a nástroje EU nasmerované pre mládež.
Pracovný jazyk: Anglický.
Počas projektu budú používané a rozvíjané metódy neformálneho vzdelávania za účelom získania nových praktických skúsenosti a zručností potrebných pre prácu s mládežou.
Cieľ projektu: Podporiť rozvoj solidarity a tolerancie medzi mladými ľuďmi. Prezentovať problémy a výzvy, ktorým čelia kandidátske krajiny EU a skúsenosti z už členských štátov. Zdôrazniť dôležitosť inter-kultúrnej výmeny v živote mladého človeka. Aktívne zapojiť mladých lídrov do aktivít EU pre mládež. Podporiť spoluprácu mládežníckych organizácii, budovanie pevných a udržateľných partnerstiev mládežníckych organizácii v EU.
Zúčastnené krajiny: Cyprus, Turecko, Bulharsko, Chorvátsko, Taliansko, Litva, Slovensko, Macedónsko, Rumunsko, Montenegro
Počet účastníkov: 36

limassol-cyprus

 

Kto je ideálny účastník projektu? 
mládežnícky vedúci, pracovník s mládežou, sociálny pracovník, osoba reprezentujúca určitú mládežnícku skupinu 
+ osoba pripravujúca sa na niektorú z uvedených pozícií, 
+ osoba so záujmom pôsobiť v budúcnosti na jednej z uvedených pozícií, 
- osoba so záujmom o politiku EU, regionálnu politiku a aktívne občianstvo,
plnoletá osoba (horná veková hranica nie je určená),
- osoba schopná aktívne komunikovať v Anglickom jazyku (požaduje sa stredne pokročilá znalosť jazyka na úrovni B1 – B2)
Požiadavky na skupinu: 
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 3 účastníkov
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho ciele.  Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural evening".

maxresdefault

Dôležité info:
Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel programu Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu.
Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 275 €Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať / odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.
Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Na žiadosť zabezpečí účastníkovi sprostredkovanie cestovného postenia Vysielajúca organizácia.

Limassol_Old_Town_19

Ako sa prihlásiť?
postačí ak vyplníš PrihláškuLetter of commitment
a pošleš nám CV (v Anglickom jazyku) na youthfullyyourssr@gmail.com

Projekt je finančne podporený programom Erasmus +
ErasmusPlusO

Hits: 904