Menu Zavrieť

FaciliTRAIN
(Mobilita pracovníkov s mládežou)

/11. - 20.10.2018/ Newcastle/ Veľká Británia

Organizátor projektu: Youthfully Yours GR
Mobilita pracovníkov s mládežou sa uskutoční v termíne od 11. októbra do 20. októbra 2018 v Newcastle (UK).
Ciele projektu:
- rozvinúť kompetencie nevyhnutné pre začínajúceho facilitátora / lektora,
- rozvinúť komunikačné a prezentačné schopnosti účastníkov,
- posilniť prácu so skupinou; vnímanie skupinovej dynamiky, vedenie skupinovej práce, riešenie krízových situácií, riešenie problémov v skupine.
Témou projektu je rozvoj vedomostí, zručností a postojov, ktoré umožnujú úspešnú facilitáciu aktivít neformálneho vzdelávania.

Pracovný jazyk: Anglický.
Počas projektu budú používané a rozvíjané metódy neformálneho vzdelávania, budú zideľané praktické skúsenosti a overené postupy účastníkov pri práci s mládežou / so skupinou.
Zúčastnené krajiny:  Taliansko, Slovensko, Rumunsko, Grécko, Španielsko, UK
Počet účastníkov: 29
Kto je ideálny účastník projektu?
mládežnícky vedúci, pracovník s mládežou, sociálny pracovník, osoba reprezentujúca určitú mládežnícku skupinu,
+ osoba pripravujúca sa na niektorú z uvedených pozícií,
+ osoba so záujmom pôsobiť v budúcnosti na jednej z uvedených pozícií,
plnoletá osoba (horná veková hranica je 43),
+ osoba schopná aktívne komunikovať v Anglickom jazyku (požaduje sa stredne pokročilá znalosť jazyka na úrovni B1 – B2)                                                           
Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 4 - och účastníkov.
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho ciele.  Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural night".

 

Dôležité info:
Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus + prostredníctvom organizátora projektu.
Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 275 .
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať / odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.
Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v UK.  Na žiadosť zabezpečí účastníkovi sprostredkovanie cestovného postenia vysielajúca organizácia.
Ako sa prihlásiť?
Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) + motiváciu prečo práve ty by si mál ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.sk
INFO PACK nájdeš práve TU!!!
Projekt je finančne podporený programom Erasmus +
ErasmusPlusO

Hits: 876