Menu Zavrieť

Future-proof youth work with DIGITAL SKILLS

(Seminár)

Objav technologické, sociálne a kultúrne dopady digitalizácie!

 

 

/08.10. - 15. 10. 2021/ Sains du Nord / Francuzsko

Organizátor projektu: Sunrise Project France

Seminár sa uskutoční v termíne od 8. do 15. októbra 2021 v malebnom meste Sains du Nord vo Francúzsku.

Hlavným cieľom semináru je preskúmať technologický, sociálny a kultúrny vplyv digitalizácie v kontexte mládeže. Tento seminár tiež pomôže pri mapovaní a riešení rizík spojených s technologickým vývojom.

Tento projekt je seminár a nie školenie preto sa očakáva aktívne zapojenie všetkých účasníkov. 

Semináru sa žúčastní 30 účastníkov z Francúzska, Bulharska, Cypru, Talianska, Litvy, Rumunska, Srbska, Slovenska a Turecka. Účastníci by mali byť pripravený zdielať nástroje, motódy, skúsenosti a stratégie používané pri digitalizácií mimovládnych organizácií. 

Pracovný jazyk: anglický

Zúčastnené krajiny: Slovensko, Francúzsko, Bulkarsko, Cyprus, Taliansko, Litva, Rumunsko, Srbsko, Turecko

Počet účastníkov: 30

Kto je ideálny účastník projektu?

  • pracovník s mládežou, znevýhodnenými,  
  • osoba staršia ako 18 rokov (horná veková hranica nie je určená),
  • osoba motivovaná a schopná aktívne participovať na celom projekte,
  • osoba schopná aktívne komunikovať v anglickom jazyku,
  • osoba, ktorá pracuje s mládežou.

Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 3 - och účastníkov.
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho vymedzené ciele.  Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Intercultural night".

 

Dôležité info:

Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu.

Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 275 €.
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať/odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.

Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné vo Francúzsku.

Ako sa prihlásiť?

Pošli nám svoje CV (v anglickom jazyku) + motiváciu o tom, prečo by si práve TY mal/a ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.sk. Do predmetu uveď názov projetku.

INFOPACK nájdeš TU!!!

Deadline na prihlásenie: 15.9. 2021

Projekt je finančne podporený programom Erasmus+.

Hits: 598