Menu Zavrieť

I have a Dream
(Mobilita pracovníkov s mládežou)

haugjegla-fyr-idyll-veiholmen-smoela_foto_oddgeir-visnes-1280_640-croped

/22-30.11.2016/ Visnes/ Nórsko/

Osobnostný rozvoj a zlepšenie podnikateľských zručností v Škandinávii!

Organizátor projektu: NiTiN 
Mobilita pracovníkov s mládežou sa uskutoční v termíne od 22 do 30 novembera 2016 v meste Visnes na juhu Nórska.
Témy projektu: Self-development, Self-awareness, Story telling, Entrepreneurial skills, Active EU citizenship 
Pracovný jazyk: Anglický.
Počas projektu budú používané a rozvíjané metódy neformálneho vzdelávania za účelom získania nových praktických skúsenosti a zručností potrebných pre prácu s mládežou.
Cieľ projektu: Zvýšiť zamestnateľnosť mládeže a rozvinúť podnikateľské zručnosti mladých absolventov. Rozvinúť tzv. Soft skills u mladých leadrov. Prezentovať problémy a výzvy, ktorým čelia členské štáta EU v súvislosti s vysokou nezamestnanosťou mládeže. Zdôrazniť dôležitosť inter-kultúrnej výmeny v živote mladého človeka. Budovanie pevných a udržateľných partnerstiev mládežníckych organizácii v EU.
Zúčastnené krajiny: Dánsko, Cyprus, Česká Republika, Nemecko, Maďarsko, Poľsko, UK, Portugalsko, Taliansko, Slovensko, Macedónsko, Rumunsko
Počet účastníkov: 24

musekafe_visnes_lite

Kto je ideálny účastník projektu? 
mládežnícky vedúci, pracovník s mládežou, sociálny pracovník, osoba reprezentujúca určitú mládežnícku skupinu 
+ osoba pripravujúca sa na niektorú z uvedených pozícií, 
+ osoba so záujmom pôsobiť v budúcnosti na jednej z uvedených pozícií, 
- osoba so záujmom o osobnostný rozvoj, problém nezamestnanosti a
aktívne občianstvo,
plnoletá osoba (horná veková hranica nie je určená),
- osoba schopná aktívne komunikovať v Anglickom jazyku (požaduje sa stredne pokročilá znalosť jazyka na úrovni B1 – B2)
Požiadavky na skupinu: 
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 2 účastníkov
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho ciele.  Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural evening".

big_bd1c89da048d1f877fcc58ade5828134

Dôležité info:
Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel programu Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu.
Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 275 €Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať / odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.
Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Na žiadosť zabezpečí účastníkovi sprostredkovanie cestovného postenia Vysielajúca organizácia.

dsc05383

Ako sa prihlásiť?
Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) na youthfullyyourssr@gmail.com
Viac informácii na: http://nitin.no/course/i-have-a-dream-life-coaching-for-youth/ - Neregistrujte sa prosím! 

Projekt je finančne podporený programom Erasmus +
ErasmusPlusO

 

 

 

Hits: 947