Menu Zavrieť

IDEA 4U - Innovative Design of Entrepreneurial Activities for Youth

(Mobilita pracovníkov s mládežou)

Staň sa mladým podnikateľom !

/12. 11. - 20. 11. 2019/ Nea Makri/ Grécko

Organizátor projektu: Coconut Ísland

´Seminár sa uskutoční v termíne od 12. do 20. novembra 2019 v prímorskom meste Nea Makri, v Grécku.

Hlavným cieľom bude rozvoj podnikateľských zručností mladých ľudí. V dobe, kedy má mnoho mladých ľudí problém umiestniť sa na trhu práce po skončení školy, sa snažia niektoré organizácie pomôcť mladým ľudom a poskytnúť im informácie ako si nájsť rýchlejšie lepšiu prácu. Táto je práve jedným z nich.

Myšlienkou projektu je vyškoliť pracovníkov s mládežou, mladých podnikateľov alebo facilitátorov neformálneho vzdelávania na ich postupnú integráciu na trhu práce. Na dosiahnutie požadovaného výsledku sa bude využívať primárne inovatívna metóda Design thinking-u. Na tomto semináry sa stretneš s mnohými mladými ľudmi, ktorí už svôj proces integrácie zažili. I vďaka nim budeš rásť v osobnom rozvoji.

Pracovný jazyk: Anglický.

Zúčastnené krajiny: Slovensko, Island, Grécko, Rumunsko, Švédsko, Španielsko, Taliansko, Bulharsko, Litva a Poľsko.

Počet účastníkov: 30

Kto je ideálny účastník projektu?

  • Mladý človek so záujmom o tému projektu, 
  • plnoletá osoba (horná veková hranica nie je určená),
  • osoba motivovaná a schopná aktívne participovať na celom projekte,
  • osoba schopná aktívne komunikovať v Anglickom jazyku,
  • osoba, ktorá pracuje s mládežou, podniká alebo je facilitátorom neformálneho vzdelávania.

Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 3 - och účastníkov.
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho vymedzené ciele.  Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural night".

Dôležité info:

Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu.

Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 275.
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať/odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.

Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Grécku.

Ako sa prihlásiť?

Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) + motiváciu o tom, prečo by si práve TY mal/a ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.sk. Do predmetu uveď názov projetku.

INFOPACK nájdeš TU !!!

Deadline na prihlásenie: ASAP

Projekt je finančne podporený programom Erasmus+.
ErasmusPlusO

Hits: 941