Menu Zavrieť

Learning Inclusive Forms of Exchange
(Mobilita mládeže)

 

old Porto and traditional boats with wine barrels, Portugal

/9. - 15. 2. 2018/ Vila Nova de Tazem/ Portugalsko/

Sociálna inklúzia a aktívne občianstvo mládeže z rurálnych oblastí 

Organizátor projektu: Reencontro
Mobilita mládeže sa uskutoční v termíne od 9. do 15. februára 2018 v dedinke Vila Nova de Tazem nedaleko Porta v Portugalsku. 
Témy projektu: Sociálna inklúzia, aktívne občianstvo, interkultúrny dialóg
Pracovný jazyk: Anglický.
Počas projektu budú používané a rozvíjané metódy neformálneho vzdelávania za účelom získania nových praktických skúsenosti a zručností. 
Cieľ projektu: Motivovať mladých ľudí z rurálnych oblastí k väčšej miere zapojenia do vecí verejných, podporiť ich integráciu do spoločnosti a posilniť ich zmysel pre aktívne občianstvo. Podporiť interkultúrny dialóg v mieste kde by sa inak nedostal. Posilniť interakciu medzi starším obyvateľstvom a rastúcou generáciou. Rozvíjanie tzv. mäkkých zručností účastníkov. 
Zúčastnené krajiny:  Chorvátsko, Macedónsko, Poľsko, Rumunsko, Taliansko, Bulharsko, Slovensko, Portugalsko
Počet účastníkov: 48

Multicolor houses of Porto, Portugal

Požiadavky na účastníka: 
– vek 16 – 25 rokov
– aktívna znalosť Anglického jazyka – pre potreby Mládežníckej výmeny postačuje mierne pokročilá znalosť jazyka na úrovni B1 (výnimky môžu byť povolené aj pri základnej znalosti na úrovni A2, v závislosti od zloženia skupiny)
(Pozn. Účastníci Mobilít mládeže vysielaný prostredníctvom Youthfully Yours SR musia v čase vycestovania na projekt dosiahnuť vek 18 rokov. Mladší účastníci sa môžu projektu zúčastniť len s výslovným písomným informovaným súhlasom zákonného zástupcu. (Povolenie zákonného zástupcu tzv. Parental Authorisation v prípade,  že toto potvrdenie vyžaduje náš zahraničný alebo slovenský partner). Týmto informovaným súhlasom zákonný zástupca účastníka berie na vedomie a súhlasí s tým, že Youthfully Yours SR nezodpovedá za účastníkov Moblity Mládeže a že účasť takéhoto účastníka na projekte  je na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo jeho a jeho zákonných zástupcov. V prípade úrazov a iných poistných udalostí si účastník prípadné finančné a iné nároky uplatňuje voči poisťovni a nie voči Youthfully Yours SR, prípadne jej členom.)
Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 6 – tich mládežníkov s pomocou 1 leadra vo veku 18+. Pozor! Vedúci skupiny, nie je zodpovedný za konanie účastníkov, jeho úloha je viesť skupinu k naplneniu projektových cieľov,  nie robiť dozor nad “školou v prírode”. Účastníci sú trestne a hmotne zodpovední za svoje konania podľa platnej a účinnej legislatívy.
Úlohou skupiny bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru počas miestneho karnevalu! Každý účastník si svojpomocne vyhotoví alebo zaobstará ľudový kroj alebo oblečenie kroj pripomínajúce. Znalosť ľudových tancov a piesní - postačuje elementárna úroveň - bude zohľadňovaná pri výbere.

Skupina bude prezentovať Slovensko aj interaktívnou formou počas “Inter-cultural evening”. Kreativite sa medze nekladú, výber ponecháme na vás, aj keď budeme ho konzultovať. Náš typ je uprednostniť kvalitu a pútavosť, pred časovým trvaním a množstvom. Na webe visí tona kvalitných videí a fotografií a vy určite poznáte aj voľajakú tradíciu. Po vzájomnej dohode skupina prinesie typické jedlá (pochutiny, ľahko prepraviteľné potraviny), hudbu (aktuálnu, folklórnu), čo považuje za reprezentatívne.

img (1)

Dôležité info:
Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel programu Erasmus+prostredníctvom organizátora projektu.
Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 360 €Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Nakoľko ide o mládežnícku výmenu s osobami aj mladšími ako 18 rokov, pomoc a usmernenia budú poskytnuté zo strany Vysielajúcej organizácie. 
Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať / odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.
Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Na žiadosť zabezpečí účastníkovi sprostredkovanie cestovného postenia Vysielajúca organizácia.

Clrigos Church Interior, Porto, Portugal.

 

Pár poznámok z prípravného stretnutia:

To s čím sa stretneš ešte skôr ako vystúpiš s letiska v Porte bude priateľská a rodinná atmosféra organizácie Reecontro, jej energia, nezištnosť. Chytia ťa za srdce a už ich z neho nedostaneš. Leader-ka Laura, ti predstaví svoju rodinu, svoj dom aj každodennú rutinu. Naučíš sa ako v dedinke vyrábajú syr, olivový olej či svetové víno. Ochutnáš autentickú portugalskú kuchyňu, pripravenú húfom lokálnych babičiek, ktoré budú celý deň škrabať, lúpať, smažiť, obracať a večer ti osobne naložia na tanier. Autentickosť miesta projektu sa podpisuje na ubytovaní, v tomto prípade skutočne platí, že mládežnícka výmena nie je dovolenka. Ubytovanie bude zabezpečené v miestnej škole - triedy budú prispôsobené na prenocovanie 8 -10 osôb. Určite by som si nezabudol spacák uterák a sprchový gél. Pribal si bundu! - Nepremokavú. A veľa pred výmenou nejedz 😉     

24174183_10209927119966465_1179149934619061239_n

účastníci prípravného stretnutia

IMG_20171125_125152580

IMG_20171125_114641758

"Super, chcem ísť! Čo musím urobiť?"
postačí ak pošleš svoje CV (v Slovenskom alebo Anglickom jazyku) na info@youthfullyyours.sk
Chceš zobrať aj známych?
Špecifikuj to prosím v maile alebo pošlite jeden email skupinovo.

Projekt je finančne podporený programom Erasmus +
ErasmusPlusO

Hits: 932