Menu Zavrieť

leGENDERY

(Mládežnícka výmena)

Ako bojovať proti rodovej diskriminácií?

/23. 10. - 31. 10. 2021/ Constanta/ Rumunsko

Organizátor projektu: Go Over All Limits

Mládežnícka výmena sa uskutoční v termíne od 23. októbra do 31. októbra 2021 v meste Constanta, v Rumunsku.

Hlavným cieľom projektu je zapojiť členov partnerských krajín do podpory rodovej rovnosti. Projektu sa zúčastnia mladí ľudia zo 6 krajín EÚ. Počas pobytu sa budú baviť o úlohách žien v spoločnosti, o situácií v Rumunsku a členských štátoch a ich vzťahu k diskriminácií na základe pohlavia. 

Projekt bude zameraný na:

  • znižovanie rodovej diskriminácie v štátoch Európskej únie

Pracovný jazyk: Anglický.

Zúčastnené krajiny: Slovensko, Rumunsko, Bulharsko, Taliansko, Maďarsko a Poľsko.

Počet účastníkov: 36

Kto je ideálny účastník projektu?

  • Mladý človek so záujmom o tému projektu, 
  • osoba vo veku 18 - 30 rokov,
  • osoba schopná aktívne komunikovať v Anglickom jazyku,
  • osoba motivovaná a schopná aktívne participovať na celom projekte,

Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 6-tich mladých ľudí  (z toho 1 mládežnícky líder).
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho ciele. Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural evening".

Dôležité info:

Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu.

Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 275 €.
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať/odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.

Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Rumunsku.  

Ako sa prihlásiť?

Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) + motiváciu o tom, prečo by si práve TY mal/a ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.sk

INFOPACK nájdeš TU!!!

Deadline na prihlásenie: výber ukončený

Projekt je finančne podporený programom Erasmus+.
ErasmusPlusO

Hits: 529