Menu Zavrieť

Mind Your Business
(Mládežnícka výmena)

 

 

Nauč sa via o podnikaní!

 

/19. 4. - 27. 4. 2022/Weicherdange/Luxembursko

Organizátor projektu: CoconutWork

Mládežnícka výmena sa uskutoční v termíne od 19. apríla do 27. apríla 2022 v meste Weicherdange v Luxembursku

V dôsledku blokád a obmedzení COVID19 sme boli svedkami vzplanutia nezamestnanosti na celom svete, čo by mohlo priniesť skôr pesimistický výhľad, najmä z krátkodobého hľadiska, čím by sa NEET ("Not in Education, Employment, or Training”) stali ešte zraniteľnejšími. Kríza by však mohla ponúknuť aj novú bránu ako príležitosť pre mladých ľudí, aby preskúmali podnikanie,ktoré sa stalo dostupnejším vďaka znásobeniu bezplatných online zdrojov a schopnosti začať podnikať s nízkou alebo žiadnou počiatočnou osobitnou investíciou. Napriek tomu je veľa mladých ľudí odradených, pretože veria, že takéto príležitosti je ťažké dosiahnuť, čo ukazuje, že podnikateľské vzdelávanie si vyžaduje predovšetkým zmenu myslenia.

Projekt bude zameraný na:

  • Vybavte účastníkov metódami, ako previesť projekt od nápadu k realite, ako je Design Thinking a Business Canvas.
  • Povzbudenie účastníkov, aby skočili do podnikania, stimulovaním projektov, ktoré podporujú ich kritického a kreatívneho ducha podnikania. 
  • Podporu finančnej gramotnosti, iniciujte nové spôsoby myslenia a konania.

Pracovný jazyk: Anglický.

Zúčastnené krajiny: Luxembursko, Srbsko, Česká republika, Francúzsko, Grécko, Rumunsko, Slovensko a Taliansko

Počet účastníkov: 40

Kto je ideálny účastník projektu?

  • Mladí ľudia (18 – 25) ktorí preukazujú silnú motiváciu a záujem začať podnikateľskú cestu. 
  • Vodcovia skupín (18+) priama pracujú s NEET 
  • NEET (18-25) Ktorí nie sú ani študenti, ani zamestnanci, ani stážisti.
  • Mladí podnikatelia (18-30) ktorí majú podnikateľskú skúsenosť (najlepšie ako sociálnu firmu) aspoň 3 roky.

Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 5-tich mladých ľudí  (z toho 1 mládežnícky líder).
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho ciele. Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural evening".

Dôležité info:

Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu.

Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 275 €.
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať/odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.

Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Luxembursku.  

Mládežnícka výmena je povolená len pre účastníkov, ktorí sú držiteľmi platného zdravotného preukazu EÚ, ktorý je buď aktuálny v ich očkovaní, alebo držiteľov osvedčenia o zotavení.

Ako sa prihlásiť?

Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) + motiváciu o tom, prečo by si práve TY mal/a ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.sk

INFOPACK nájdeš TU!!!

Deadline na prihlásenie: 16.03.2022

Projekt je finančne podporený programom Erasmus+.
ErasmusPlusO

Hits: 364