Menu Zavrieť

Music is my Aeroplane
(Mládežnícka výmena)

Vyskúšaj si výtvarné umenie a web design s pomocou hudby!

/13. 08. - 21. 08. 2019/Kiskunfélegyháza /Maďarsko

Organizátor projektu: YOPA

Mládežnícka výmena sa uskutoční v termíne od 13. do 21. augusta 2019 v  meste Kiskunfélegyháza, v Maďarsku.

Hlavným cieľom mládežníckej výmeny bude aplikovať v praxi hudbu so špeciálnym zameraním na umenie a web design, ako užitočný nástroj pre posilnenie chápania kultúrnej diverzity mladých ľudí. Hudba s týmto špeciálnym zameraním môže byť prospešná v rámci motivácie ako istý podnet zapojenia sa do činností prebiehajúcich na lokálnej, či európskej úrovni, ako nástroj posilňovania kultúrnej identity mladých ľudí a rozšírenia tak ich schopnosti interkultúrnej komunikácie.

Táto mládežnícka výmena bude orientovaná na skúmanie a posilňovanie postavenia mladých ľudí, založená na medzikultúrnej komunikácii a cítení európskeho občana orientovaná na vzdelávanie prostredníctvom hudby so špeciálnym zameraním na vizuálne umenie a web design.

Výmena bude založená na metodike neformálneho vzdelávania.  Organizátor má v pláne použiť aj niektoré z týchto metód: skupinové diskusie, brainstorming, hranie rolí, grafika, dizajn, remeslá, kresba, fotografia, video, filmová tvorba a architektúra, či návšteva projektu dobrej praxe, atď. 

Pracovný jazyk: Anglický.

Zúčastnené krajiny: Slovensko, Česko, Rumunsko, Chorvátsko, Estónsko, Portugalsko, Taliansko, Španielsko a Francúzsko.

Počet účastníkov: 45

Kto je ideálny účastník projektu?

  • Mladý človek so záujmom o tému projektu, 
  • osoba vo veku 15 - 18 rokov,
  • osoba schopná aktívne komunikovať v Anglickom jazyku,
  • osoba motivovaná a schopná aktívne participovať na celom projekte,
  • hľadáme tiež 1 osobu - lídra - s vekovou hranicou nad 25 rokov (bez hornej vekovej hranice).

Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 5-tich mladých ľudí  (z toho 1 mládežnícky líder).
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho ciele. Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural evening".

Dôležité info:

Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu.

Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 180 €.
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať/odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.

Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Maďarsku.  

Ako sa prihlásiť?

Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) + motiváciu o tom, prečo práve ty by si mal/a ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.sk

INFOPACKY nájdeš aj TUTU!   

Deadline na prihlásenie: 31. 5. 2019

Projekt je finančne podporený programom Erasmus+.
ErasmusPlusO

Hits: 1543