Menu Zavrieť

My! Europe
(Mobilita mládeže)

Zaujíma ťa, ako to funguje v Európskom parlamente ? Máš skvelú príležitosť zistiť to!

 

/16. 2. - 22. 2. 2019/ Cagliari/ Italy/

Organizátor projektu: TDM 2000
Mobilita mládeže sa uskutoční v termíne od 16. do 22. februára 2019 v hlavnom meste talianskeho ostrova Sardínia, ktorým je Cagliari.
Hlavným cieľom projektu je objasniť účastníkom hlavné funkcie a kompetencie Európskeho parlamenu, podporiť ich účasť v blížiaciach sa voľbách a zviditeľniť hodnoty demokracie a aktívnej účasti na volebnom procese. Ďalším cieľom je zvýšiť povedomie mladých ľudí o programe Erasmus+ a jeho možnostiach, predstaviť im hlavné princípy, ako aj ciele takýchto programov.
Pracovný jazyk: Anglický
Zúčastnené krajiny: Bulharsko, Slovensko, Taliansko, Malta, Estónsko a Belgicko
Počet účastníkov: 42
Kto je ideálny účastník projektu?
mládežnícky vedúci, projektový manažér,  dobrovoľný alebo profesionálny pracovník s mládežou, 
- osoba reprezentujúca určitú mládežnícku skupinu a pochádzajúca z rôznych kultúrnych podmienok,
- osoba vo veku 20 - 24 rokov,
- osoba schopná aktívne komunikovať v anglickom jazyku.
Pri výbere účastníkov sa budeme riadiť pokynmi organizátora, ktorý požaduje aspoň 60% účastníkov, ktorí pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia. Účasť na danom projekte zahŕňa aj prípravné stretnutie, ktoré sa bude konať 26.-27.11.2018 a Slovensko na ňom bude reprezentovať  1 účastník. 
Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 6-ich účastníkov a 1 lídra.
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho ciele.  Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural evening"
Dôležité info:
Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus + prostredníctvom organizátora projektu.
Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 275 .
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať / odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.
Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Taliansku.  
 
Ako sa prihlásiť?
Pošli nám svoje CV v anglickom jazyku spolu s motiváciou, prečo práve ty by si mal ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.sk
INFO PACK nájdeš práve TU!
Projekt je finančne podporený programom Erasmus +
ErasmusPlusO

Hits: 1250