Menu Zavrieť

My vote, my power
(Mládežnícka výmena)

Rozhodni o svojej budúcnosti, buď aktívny Európan!

/24. 03 - 1. 04. 2019/ Poronin/ Poľsko/

Organizátor projektu: Stowarzyszenie Ryza Poland

Mládežnícka výmena sa uskutoční v termíne od 24. marca do 1. apríla 2019 v  meste Poronin,  v Poľsku.

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť povedomie mládeže o aktívnom občianstve, dôležitosti účasti vo voľbách a rozšírení vedomostí o fungovaní demokracie v EÚ. Projekt sa tiež bude snažiť posilniť pocit príslušnosti mládeže k Európskej komunite

Celý projekt My vote, my power sa bude niesť v duchu neformálneho vzdelávaniaTaktiež sa oboznámite s možnosťami využitia Youthpassu, ktorý získa každý účastník po skončení výmeny. Výsledkom bude rozšírenie kompetencií v oblasti aktívneho občianstva, okrem toho získate množstvo nových zážitkov a možno prekonáte aj medzi-kultúrne rozdiely.

Pracovný jazyk: Anglický.

Zúčastnené krajiny: Poľsko, Slovensko, Česko a Maďarsko.

Počet účastníkov: 40

Kto je ideálny účastník projektu?

  • mladý človek so záujmom o tému projektu, 
  • mladý človek, ktorý chce spoznať program Erasmus +, je motivovaný objavovať nové kultúry a získavať nové skúsenosti,
  • osoba vo veku 16 - 18,
  • osoba schopná aktívne komunikovať v Anglickom jazyku,
  • osoba motivovaná a schopná aktívne participovať na celom projekte,
  • hľadáme tiež 2 osoby (lídra+ jedného člena, ktorí budú ochotní sa zúčastniť aj prípravného stretnutia (APV), ktoré sa uskutoční v dňoch 1.- 3. 3. 2019 v meste Poronin (náklady budú taktiež preplatené).

Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 10-tich mladých ľudí  (z toho 1 mládežnícky líder).
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho ciele. Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural evening".

Dôležité info:

Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus + prostredníctvom organizátora projektu.

Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 180 €.
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať / odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.

Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Poľsku.  

Ako sa prihlásiť?

Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) + motiváciu prečo práve ty by si mál ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.sk

INFO PACK nájdeš práve TU!!!

Deadline na prihlásenie: 15.2.2019 1.3.2019

Projekt je finančne podporený programom Erasmus +
ErasmusPlusO

Hits: 1207