Menu Zavrieť

Nová cesta, nová príležitosť
(Mobilita pracovníkov s mládežou)

/5.-11.8.2018/ Dolní Bečva/ Česko

Chýbajú ti znalosti v oblasti problematiky nezamestnanosti mladých ľudí?

Organizátor projektu: Tady v Rožnově
Mobilita pracovníkov s mládežou sa uskutoční v termíne 5. - 11. august 2018 v Dolní Bečve (Česká republika).
Ako účastník získaš teoretické informácie a praktické nástroje o témach ako:
- program Erasmus+
- bariéry vstupu mládeže zo znevýhodneného prostredia na pracovný trh
- možnosť štátnych podpôr, rekvalifikácií
- motivačný list, životopis
- pracovný pohovor, finančná gramotnosť
Hlavným cieľom projektu je dosiahnuť vyššiu informovanosť o možnostiach získania práce či príležitostí na stáže, mládežníckych výmen alebo tréningových kurzov.
 
Pracovný jazyk: Anglický.
Zúčastnené krajiny:  Slovensko, Česká republika
Kto je ideálny účastník projektu?
mládežnícky vedúci, pracovník s mládežou, sociálny pracovník, osoba reprezentujúca určitú mládežnícku skupinu,
+ osoba pripravujúca sa na niektorú z uvedených pozícií,
+ osoba so záujmom pôsobiť v budúcnosti na jednej z uvedených pozícií,
- osoba pracujúca s problematikou sociálnej inklúzie, prípadne osoba aktívne sa zaujímajúca o uvedenú problematiku alebo pochádzajúca z marginalizovanej skupiny ,
plnoletá osoba (horná veková hranica nie je určená),                        
Dôležité info:
Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus + prostredníctvom organizátora projektu.
Cestovné náklady budú účastníkovi hradené podľa vzdialenosti. 
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať / odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií. 
Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané.
Ako sa prihlásiť?
Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) + motiváciu prečo práve ty by si mál ísť na tento projekt na info@youthfullyyours.sk
INFO PACK nájdeš práve TU!!!
Projekt je finančne podporený programom Erasmus +
ErasmusPlusO

Hits: 700