Menu Zavrieť

Reach Out

(Medzinárodný seminár pre pracovníkov s mládežou)

Si pracovník s mládežou? Tak tento projekt je práve pre teba!

/02-10.12.2021/Slettestrand/Dánsko

Organizátor projektu: InterCollege

Tréningový kurz sa uskutoční v termíne od 2. do 10. decembra 2021 v Slettestrand, v Dánsku.

Hlavným cieľom projektu je posilniť kapacitu mládežníckych organizácií v celej Európe realizovať tri kľúčové činnosti EÚ (zapojiť, prepojiť a posilniť) s cieľom osloviť ťažko dostupné skupiny.

Seminár bude jedinečnou príležitosťou na stretnutie a spoluprácu so 45 mládežníckymi pracovníkmi z celej Európy. Počas seminára bude stratégia EÚ pre mládež použitá ako základ pre vypracovanie akčných plánov na posilnenie práce vašich organizácií s ťažko dostupnými skupinami mladých ľudí.

Projekt bude zameraný na:

  • podporu pracovníkov s mládežou pri oslovovaní mladých ľudí z ťažko dostupných skupín;
  • prehĺbiť porozumenie pracovníkov s mládežou o súčasných výzvach, s ktorými sa stretávajú mladí ľudia z ťažko dostupných skupín;
  • podeliť sa o osvedčené postupy týkajúce sa práce s mládežou s mladými ľuďmi z ťažko dostupných skupín;
  • identifikovať a skúmať nové spôsoby oslovovania mladých ľudí z ťažko dostupných skupín;
  • posilniť siete zamerané na oslovovanie mladých ľudí z ťažko dostupných skupín s cieľom lepšie propagovať tri kľúčové opatrenia EÚ;
  • vypracovať spoločné strategické usmernenie o tom, ako lepšie dosiahnuť mladých ľudí z ťažko dostupných skupín, pokiaľ ide o tri kľúčové opatrenia EÚ.

Počas projektu zažiješ množstvo aktivít, hier, diskusií, rôznych analýz, či len bežných rozhovorov v medzinárodnom jazyku. To všetko v tebe zanechá pozitívny efekt a naučí ťa množstvo zaujímavých vecí, nie len v oblasti podnikania, start upov alebo nezamestnanosti.

Pracovný jazyk: Anglický.

Zúčastnené krajiny: Dánsko, Maďarsko, Turecko, Rumunsko, Bulharsko, Litva, Slovensko, Nemecko, Grécko, Republika Severné Macedónsko, Poľsko, Chorvátsko, Španielsko, Malta a Taliansko.

Kto je ideálny účastník projektu?

  • Mladý človek so záujmom o tému projektu, 
  • osoba vo veku 21+ rokov,
  • osoba motivovaná a schopná aktívne participovať na celom projekte,
  • osoba schopná aktívne komunikovať v Anglickom jazyku.

Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 3 účastníkov.
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho vymedzené ciele.  Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural night".

 

Dôležité info:

Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu.

Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 275 €.
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať/odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.

Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Dánsku.

Ako sa prihlásiť?

Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) + motiváciu o tom, prečo by si práve TY mal/a ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.skDo predmetu uveď názov projektu.

INFOPACK nájdeš TU !!!

Deadline na prihlásenie: 18.10

Projekt je finančne podporený programom Erasmus+.
ErasmusPlusO

Hits: 469