Menu Zavrieť

"Recycling?! Yes, it happens!"
(Mládežnícka výmena)

Nauč sa, ako zmenšiť svoj DOpad na ODpad.

/12. - 20.7.2021/ Poitiers/ Francúzsko

Organizátor projektu: ZAAMA FASO Association

Mládežnícka výmena sa uskutoční v termíne od 12. do 20.7.2021 neďaleko francúzskeho mestečka Poitiers.

Hlavným cieľom mládežníckej výmeny bude vzbudiť v mladých ľuďoch záujem popasovať sa rastúcim znečistením životného prostredia. Projekt podporí iniciatívnosť medzi mladými lídrami a ukáže možnosti, ako môžu mladí ľudia aktívne zmenšovať vlastnú environmentálnu stopu.

Celá výmena bude dynamická a rozmanitá, bude využívať neformálne vzdelávanie spojené s interaktívnymi hrami. Ako účastník zažiješ široké spektrum aktivít, hier, interkultúrnych večerov, spoznáš nových ľudí a zažiješ praktickú ochranu žiotného prostredia.

Projekt bude zameraný na: 

 • preskúmanie možností, ako znižovať spotrebu vody a plastov v každodennom živote
 • zhrnutie praktických príkladov o tejto téme vo forme informačnej brožúry
 • zvýšenie povedomia mladých ľudí o procesoch fungovania čističky odpadových vôd a malej či veľkej skládky odpadov
 • zvýšenie úrovne poznatkov o programe Erasmus+, ako môže pomôcť mladým ľuďom v budúcom osobnom a profesionálnom rozvoji 
 • obohatenie vedomostí v oblasti vývoja projektových nápadov
 • podpora aktívneho občianstva

Pracovný jazyk: Anglický a francúzsky. Počas celého pobytu budú k dispozícii tlmočníci.

Zúčastnené krajiny: Slovensko, Francúzsko, Nemecko, Bulharsko a Rumunsko.

Počet účastníkov: 27

Kto je ideálny účastník projektu?

 • mladý človek so záujmom o tému projektu, 
 • osoba vo veku 18 - 30 rokov,
 • účastník bez či s malými skúsenosťami s projektmi Erasmus+,
 • osoba motivovaná a schopná aktívne participovať na celom projekte,
 • osoba schopná aktívne komunikovať v anglickom jazyku na úrovni aspoň A2, avšak v prípade silnej motivácie a slabšej angličtiny ti organizátor poskytne materiály preložené do rodnej reči 

Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 5 mladých ľudí (z toho 1 mládežnícky líder).
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho ciele. Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Intercultural evening".

 

Dôležité info:

Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu.

Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 275.
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať/odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.

Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné vo Francúzsku.

Ako sa prihlásiť?

Pošli nám svoje CV + motiváciu (v anglickom jazyku) o tom, prečo by si práve TY mal/a ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.sk

INFOPACK nájdeš TU!!!

Deadline na prihlásenie: 14.6.2021

Projekt je finančne podporený programom Erasmus+.
ErasmusPlusO

Hits: 492