Menu Zavrieť

RefugE++
(Mobilita pracovníkov s mládežou)

/2.- 9.10.2018/ Agrigento/ Sicília / Taliansko

Druhý ročník školenia zaoberajúceho sa problematikou migrácie

Organizátor projektu: Free Minds in Action
Mobilita pracovníkov s mládežou sa uskutoční v termíne od 2. do 9. októbra 2018 v mestečku Agrigento (Sicília - Taliansko).
Témou projektu: je rozvíjanie kompetencií pracovníkov s mládežou a mládežníckych leadrov v oblasti zviditeľňovania výsledkov projektov (najmä projektov zaoberajúcimi sa problematikou migrácie).
Hlavným cieľom projektu je vytvoriť kreatívne a interkultúrne prostredie, ktoré účastníkom umožní nadobudnúť innovatívne vedomosti, zručnosti a postoje prostredníctvom neformálneho vzdelávania. Projekt podporí rozvoj kompetencií pre navrhovane, plánovane, implementáciu a hodnotenie komunikačnej stratégie pri riadení projektov - najmä projektov zaoberajúcich sa problematikou migrácie. Cieľom projektu je aj posilnenie spolupráce medzi mimovládnymi organizáciami pracujúcimi s utečencami / migrantami na európskej úrovni.
Pracovný jazyk: Anglický.
Zúčastnené krajiny:  Taliansko, Rumunsko, Maďarsko, Slovensko, Turecko, Švédsko, Rakúsko, Nemecko, Španielsko, Francúzsko, Grécko, Poľsko, Holandsko a Írsko.
Počet účastníkov: 32 zo 14 krajín.

Kto je ideálny účastník projektu?
mládežnícky vedúci, pracovník s mládežou, sociálny pracovník, osoba reprezentujúca určitú mládežnícku skupinu,
+ osoba pripravujúca sa na niektorú z uvedených pozícií,
+ osoba so záujmom pôsobiť v budúcnosti na jednej z uvedených pozícií,
- osoba pracujúca s problematikou migrácie a utečenectva, prípadne osoba aktívne sa zaujímajúca o uvedenú problematiku alebo pochádzajúca z marginalizovanej skupiny ,
plnoletá osoba (horná veková hranica nie je určená),
- osoba schopná aktívne komunikovať v Anglickom jazyku (požaduje sa stredne pokročilá znalosť jazyka na úrovni B1 – B2)                                                           
Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 2 - och účastníkov.
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho ciele.  Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural night".
Dôležité info:
Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus + prostredníctvom organizátora projektu.
Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 275 .
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať / odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.
Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Taliansku. Na žiadosť zabezpečí účastníkovi sprostredkovanie cestovného postenia vysielajúca organizácia.

Ako vyzeral minulý ročník?


Ako sa prihlásiť?
Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) + motiváciu prečo práve ty by si mál ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.sk
Projekt je finančne podporený programom Erasmus +
ErasmusPlusO

Hits: 691