Menu Zavrieť

SInG 4 Life
(Mobilita pracovníkov s mládežou)

/20. - 29.10.2018/ Kartal / İstanbul / Turecko

Zaujímaš sa o sociálne podnikanie?

Organizátor projektu: Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Derneği (Social Innovation and Entrepreneurship Association / SinG-Der)
Mobilita pracovníkov s mládežou sa uskutoční v termíne od 20.  do 29. októbra 2018 v  Kartal / İstanbul (Turecko).
Hlavným cieľom projektu je pomôcť mládežníckym pracovníkom rozvíjať svoje kompetencie v oblasti sociálneho podnikania. Intenzívne vzdelávacie aktivity, budú navrhnuté tak, aby reagovali na profesionálne nedostatky školiteľov pri práci s ich cieľovými skupinami.
Pracovný jazyk: Anglický.
Zúčastnené krajiny: Bulharsko, Taliansko, Estónsko, Rumunsko, Grécko, Slovensko a Turecko.
Školenie bude trvať 8 dní (plus 2 dni na cestovanie).
Kto je ideálny účastník projektu?
- vek 18 - 30 rokov
- základná znalosť Anglického jazyka
Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 5 - tich účastníkov. Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho ciele.  Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural night".

Dôležité info:
Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus + prostredníctvom organizátora projektu.
Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 275 .
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať / odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.
Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Turecku.  
Ako sa prihlásiť?
Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) + motiváciu prečo práve ty by si mál ísť na tento projekt na info@youthfullyyours.sk
Projekt je finančne podporený programom Erasmus +
ErasmusPlusO

Hits: 884